روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

سخنگوی صنعت برق در كلانشهرها اولویت ما استفاده از گاز و گازوئیل است.

نیروگاه بعثت در تهران تنها نیروگاه با سوخت مازوت بوده كه از سال 88 بلااستفاده بوده و از سال 91 هم كاملاً پلمپ شده است.

1402/09/15
|
08:21
|

رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق درگفتگو با برنامه روی خط اقتصاد اظهار داشت: مصرف برق نسبت به تابستان 60 درصد كاهش یافته و بیش از 90 درصد برق تولیدی توسط نیروگاه های حرارتی كه توسط سوخت گاز تامین می شود و الباقی برقابی، تجدیدپذیر و اتمی بوده كه از سوخت فسیلی استفاده نمی كنند.

رجبی مشهدی افزود: در حال حاضر 40 واحد نیروگاهی داریم كه 16 نیروگاه با قابلیت استفاده از سوخت مازوت هستند كه در شرایط آلودگی و اضطرار سوخت گاز افزایش می یابد و در بخش های خانگی و تجاری و بخشهای دیگر از سوخت پشتیبان استفاده می كنیم.

وی با اشاره به آلودگی در شهرهای بزرگ و تهران بیان داشت: در شرایط خاص از سوخت مازوت استفاده نمی شود بویژه در تهران كه تنها نیروگاه بعثت از سوخت مازوت استفاده می كرده از سال 91 پلمپ شده است.

سخنگوی صنعت برق در ادامه تصریح كرد: بنابر آخرین تصمیمات شورای عالی انرژی با حضور ریاست جمهور بحث توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر مورد موافقت قرار گرفت تا 4500 مگابایت نیروگاه خورشیدی جدید تعیین و تضامین لازم ارائه شده كه ظرف 4سال آینده از ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر استفاده كنیم تا حداقل 50درصد از آن به سبد تولید برق اضافه شود.

رجبی مشهدی ادامه داد: در صندوق توسعه ملی موافقت شد تا نیروگاه های تجدیدپذیر با استفاده از تسهیلات صندوق استفاده كنند تا پیك سال اینده این عدد را به 200 مگابایت برسانیم.

وی با اشاره به تامین نیروی صنایع بزرگ اظهار امیدواری كرد تا سهم بیشتری از تولید برق توسط نیروگاه های تجدیدپذیر تامین شود. البته در كلانشهرها برای توسعه این نیروگاه ها نیازمند تامین زمین هستیم كه امیدواریم با همكاری شهرداری بتوان برای احداث نیروگاه های جدید اقدام كرد.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد