روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

دكتر نظافتیان تصویب قانون جدید بانك مركزی

یكی از مهمترین تغییرات قانون جدید بانك مركزی تصویب هیات عالی به جای شورای پول و اعتبار است.

1402/09/14
|
09:00
|

دكتر نظافتیان دبیر كانون كمیسیون حقوقی كانون بانك های كشور درگفتگو با برنامه روی خط اقتصاد اظهار داشت: در حال حاضر قانون بانك مركزی بر اساس قانون مصوب پولی بانكی سال 1351 اداره می شد كه بعد از بررسی های بسیار به تازگی به تصویب رسید كه بدون كمك و كاست قابل اجراست.

دكتر نظافتیان افزود: شورای فقهی بانك مركزی مولود برنامه ششم بوده كه بحث نظارت شورای فقهی بر كل عملیات بانكی را مطرح كرده بود كه البته در بررسی ها توسط شورای نگهبان ایراداتی به آن بر اساس قوانین فقهی و سیاستهای كلی نظام گرفته شد كه سرانجام بعد بحث های مفصل در مجمع، فقط در محدوده یكسری از عملیات های بانكی كشور از شورای فقهی گرفته شد.

دبیر كانون كمیسیون حقوقی كانون بانك های كشور یكی از مهمترین نقدها را با تاكید بر اجرای قانون تركیب هیات عالی دانست كه به جز دادستان كل كشور تماماً دولتی بوده و از قوای مجریه بوده در حالیكه سیاستهای پولی بانك مركزی از سیاستهای اقتصادی دولت جداست؛ البته در اجرا و با بررسی عملكرد یكساله افراد می توان استقلال و تخصص و نظرات كارشناسانه آن را سنجید.

وی گفت: یكی دیگر از موارد مورد نقد گسترش اختیارات و صلاحیت های قانونی هیات انتظامی بانك مركزی است كه در شرایط فعلی عملكرد بانكها و مدیران را از حیث تخلفات بانكی بررسی می كند و رای انتظامی می دهد ولی در تغییرات جدید نظارت بانك مركزی بر بانك ها و موسسات اعتباری به خارج از سیستم بانكی به صرافی، لیزینگ و حتی سهامدار موسس كشیده شده كه احتمال می رود بانك مركزی توان كارشناسی لازم را برای انجام این حد از نظارت نداشته باشد كه امیدواریم با تقویت بافت كارشناسی این نقیصه را برطرف شود.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد