روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

مسعود پل مه مقام نخست ایران در تعداد كشتی های كشورهای خاورمیانه

بر طبق گزارش های جهانی ایران با اختلاف زیاد در بین كشورهای خاورمیانه بیشترین شناورها و كشتی های راهبردی، تجاری، نفت كش و عمومی را به خود اختصاص داده است.

1402/09/12
|
08:06
|

مسعود پل مه دبیركل انجمن كشتیرانی در گفتگو با برنامه روی خط اقتصاد اظهار داشت: با تجربه دو دوره تحریم های بسیار شدید تجارب بسیار شایسته ایی را در مواجهه با تهدیدات تحریمی در حوزه دریا بدست آوردیم.

پل مه افزود: با حمایت های خوبی كه دولت سیزدهم برای توانمندسازی قدرت دریایی و تجاری ایران داشته توانستیم نتایج زیادی در این عرصه كسب كنیم.

وی با اشاره به گزارش كشورهای غربی و امریكا در حوزه توانمندی های ایران در حوزه كشتیرانی بیان داشت: اطلاعات دقیق ما حاكی از توانمندی های سخت افزاری كشور در حوزه ساخت و تجهیز كشتی های مختلف درتناژها و سایزهای متفاوت دارد.

مسعود پل مه بیان داشت: كشورهای جهان به اقناع و جمع بندی درباره توانمندی های لجستیك ایران در حوزه دریا رسیده اند.

وی با تاكید بر خودكفایی كشور در تامین نیاز داخلی گفت: ایران با تامین درخواست كشورهای خارجی در ساخت شناورهای مختلف در كشتی سازی های جنوب و حاشیه شمالی خلیج فارس توانسته اقتدار خود را در این حوزه به اثبات برساند.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد