روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

مهندس افشین صدردادرس گام بلند برای ترویج گیاهان جایگزین علوفه دام

با استفاده از گیاهان جایگزین، در هزینه های واردات و كاهش هزینه های تولید علوفه و نهاده های دام می توان كنترل داشت.

1402/08/28
|
12:02
|

مهندس افشین صدر دادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبك در گفتگو با برنامه روی خط اقتصاد اظهار داشت: با پیشنهاد اتحادیه دام سبك و پیشگامی وزارت جهاد كشاورزی در بخش های تحقیقاتی و ترویج قصد داریم تا گیاهان جایگزین علوفه را در صنعت دامپروری شناسایی كنیم.

مهندس دادرس افزود:گیاهانی از جمله خارشتر، سورگوم و نخود علوفه ایی در حوزه گیاهان جایگزین با توجیه اقتصادی كه دارند می توانند جایگزین مناسبی برای برخی از نهاده های دامی قرار بگیرند.

وی با اشاره به تحقیقاتی كه مركز ترویج وزارت جهاد كشاورزی انجام داده گفت: كشت و پرورش و استفاده از گیاهان جایگزین می تواند بر كنترل هزینه های واردات و همچنین هزینه های تولید نهاده ها و خوراك دام تاثیر مثبتی داشته باشد.

مدیرعامل اتحادیه دام سبك با تاكید بر صرفه و توجیه اقتصادی این گیاهان گفت: خارشتر در مناطق كویری و شاهرود و خراسان رضوی و جنوبی كشت می شود، گیاهان سورگوم و نخود علوفه ایی هم نیازمند كار تحقیقی بیشتر برای كشت و ترویج است.

وی تاكید كرد: این تجربه در كشورهای مشابه اقلیم ما هم تجربه شده است ولی در ایران ترویج مناسبی صورت نگرفته است.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد