روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

مهندس سادات نژاد بهره مندی از شبكه ریلی خواف هرات برای تسهیل در ترانزیت كالا

راه آهن خواف_هرات به طول 225 كیلومتر برای دسترسی بیشتر افغانستان به آب های آزاد از طریق بندرعباس و آب های گرم از طریق بندر چابهار مهیا خواهد شد.

1402/08/26
|
09:29
|

مهندس سادات نژاد مجری طرح راه آهن خواف هرات در گفتگو با برنامه روی خط اقتصاد اظهار داشت: راه آهن خواف_هرات با هدف تسهیل ترانزیت كالا در مسیر كریدور شرق به غرب طی 6 ماه به شرط شرایط مساعد آب و هوایی احداث خواهد شد.

سادات نژاد افزود: افغانستان با اتصال این شبكه ریلی از طریق تكمیل راه آهن رشت آستارا و اتصال به تركیه و از مرز خسروی به عراق و سوریه می تواند به اهداف خود در ترانزیت كالا و دسترسی به آب های آزاد دست یابد.

وی در ادامه گفت: این راه آهن به طول 225 كیلومتر از شهرستان خواف تا هرات افغانستان به 4 قطعه ریلی تقسیم می شود كه یك قطعه به طول 62 كیلومتر در افغانستان به اتمام و بهره برداری رسیده بود كه در مراحل جنگ افغانستان آسیب دید و سه قطعه دیگر در ایران در حال تكمیل است.

سادات نژاد با اشاره به جنگ و جابجایی قدرت و تحولات سیاسی افغانستان بیان داشت: همواره خط راه آهن احداث شده ایران در خاك افغانستان رصد و اهمیت استراتژیك آن به دولت حاكم گوشزد می شد كه با تعاملات دو كشور مقرر شد تا مراحل بازسازی آن توسط شركت افغانی_ قزاقی كه تامین تجهیزات آن از ایران بوده به اتمام برسد.

وی تصریح كرد: با قراداد 117 میلیاردی كه با پیمانكار ایرانی برای تكیمیل خط راه آهن منعقد شده پیش بینی می شود با استفاده از تجهیزات مكانیزه ریلی بتوان در مدت 6ماهه به شرط شرایط مساعد آب و هوایی به انتقال ترانزیت كالا در سال اول به مقدار 700میلیون تن و در سال بیستم به 5.5 میلیونی دست یابیم.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد