روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

دكتر خسرویان كنسرسیوم اشتغال در دانشگاه فنی و حرفه ای

كنسرسیوم اشتغال و تحقق اهداف مهارت و اموزش های فنی نیازمند مشاركت همه دستگاه هاست تا به موفقیت برسد.

1402/08/24
|
09:03
|

دكتر خسرویان رئیس دانشگاه فنی حرفه ای در گفتگو با برنامه روی خط اقتصاد اظهار داشت: در دانشگاه فنی حرفه ای تصمیم گرفته شد تا طبق سند تحول صرفا رشته هایی گسترش یابد كه پیوست شغلی داشته باشند و رشته های فاقد پیوست شغلی كه تدوین اشتغال دانش آموختگان برایش انجام نشده در طرح آمایش، ساماندهی خواهند شد.

دكتر خسرویان حوزه مهارت و فنی حرفه ای در كشور را دارای حكمرانی شورای عالی دانست و افزود: در برنامه توسعه ای كشور اهداف فنی حرفه ای در برنامه ششم 30درصد پیش بینی شده بود كه نیازمند همراهی و هماهنگی همه دستگاه هاست.

وی زنجیره آموزش را از هنرستان به دانشگاه و بعد محیط كسب و كار دانست و بیان داشت: در نظام آموزشی كشور می بایست به گسترش هنرستان ها فكر كنیم تا آموزش های فنی گسترش یابد و دانش آموزان به ورود به هنرستان و بعد دانشگاه های فنی حرفه ای تشویق شوند.

رئیس دانشگاه فنی حرفه ای در ادامه گفت: در سند تحول دانشگاه به گونه ایی عمل می كنیم كه دانشجو از بدو ورود، مسیر شغلی خود را پیدا كند و با كنسرسیوم های اشتغال و مهارت افزایی با ذینفعان و بخش خصوصی نیروی كار سفارش داده شود كه با این فرایند رشته ها، زیرساخت ها و تجهیزات و حتی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها برای این روند فراهم شود.

وی اظهار امیدواری كرد تا با اجرایی شدن این كنسرسیوم در گام نخست در چند استان كشور، عارضه یابی صورت پذیرفته و با برنامه های تكمیلی و اصلاحی در آموزش و كتب درسی، برنامه های دوره انتقال فارغ التحصیلان به فضای كسب و كار فراهم شود.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد