روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

كریمی بیرانوند كاهش نرخ بیكاری با افزایش نرخ مشاركت اقتصادی فراهم شده است.

مطابق آخرین آمار، نرخ بیكاری به كانال 7.9 كاهش یافته كه نسبت به تابستان سال گذشته، نشان از تداوم نرخ بیكاری در فصول گذشته را داشته است.

1402/08/23
|
06:57
|

كریمی بیرانوند معاون وزیر در حوزه كار و اشتغال آفرینی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در گفتگو با برنامه روی خط اقتصاد اظهار داشت: نرخ بیكاری در بهار 1402 در مقایسه با بهار سال گذشته از 9.2 به 8.2 كاهش یافته كه نسبت به سال های گذشته روند كاهشی خوبی را شاهد بودیم.

كریمی افزود: برطبق بررسی مركز آمار، خالص اشتغال ایجاد شده در تابستان امسال 907هزار بوده است كه بسیار امیدوار كننده بود.

وی در ادامه بیان داشت: با كاهش نرخ بیكاری شاهد افزایش نرخ مشاركت اقتصادی هم بودیم كه این مساله با توجه به ایجاد بازار كار برای بیكاران بسیار مهم بوده است.

معاون وزیر نرخ بیكاری فارغ التحصیلان را هم 1.2 كاهشی اعلام كرد و تصریح كرد: در فصل بهار و تابستان امسال نسبت به سال گذشته نرخ بیكاری زنان با 1.8 كاهش روبرو بوده است.

كریمی اظهار امیدواری كرد تا برای اولین بار نرخ بیكاری در كشور به كانال 8درصد برسد و تداوم آن ادامه داشته باشد.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد