روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

مهندس هاشمی قیمت پیشنهادی خرید گندم 19500 تومان است.

علیرغم قول مساعد وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اعلام قیمت خرید در پایان شهریور، هنوز كاری صورت نگرفته است.

1402/07/03
|
13:00
|

مهندس هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمكاران در گفتگو با برنامه روی خط اقتصاد اظهار داشت: در شورای قیمت گذاری برای هر كیلو گندم در سال زراعی 1402_1403 قیمت 19500 تومان درنظر گرفته شده البته با این تبصره كه در صورت افزایش تورم این قیمت نیز افزایش خواهد یافت.

هاشمی گفت: با توجه به هدفگذاری تورم 30درصدی، قیمت 15هزارتومانی خرید گندم به 19500افزایش یافت ولی با در نظر گرفتن اینكه اگر تورم بیش از 30درصد شد، قیمت خرید تضمینی گندم به همان‌ نسبت افزایش یابد.

وی با اشاره به عدم پرداخت مطالبه گندمكاران تا شهریور ماه بیان داشت: از 155 همت تنها 110 همت واریز شده و 45 همت آن تسویه نشده است.

هاشمی میزان خرید گندم در سال 1400 را 4میلیون و 650 هزار تن دانست و گفت: در سال 1401 حدود 7میلیون و 450هزارتن و در سال 1402 تا امروز 10میلیون و 350 هزارتن خرید داشتیم كه به پایداری نسبی در تولید و مدیریت گندم رسیدیم.

وی با اشاره به آسیب عدم پرداخت به موقع مطالبات و برنامه ریزی برای قیمت گذاری گندم تصریح كرد: به منبع درامد كشاورزان باید توجه كرد تا این بدعهدی ها باعث بی اعتمادی نشود.

وی با اشاره به تبصره 2قانون خرید تضمینی گفت: دولت موظف است 24ساعت بعد از تحویل گندم به سیلوها با كشاورزان تسویه كند و بنابر هر دلیلی اگر دولت به موقع تسویه ها را انجام نداد، طبق قانون باید به ازای هر روز تاخیر دیركرد آن را به كشاورزان پرداخت كند.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد