روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

مهندس تنها علت گرانی تایر سواری، تامین نشدن به موقع ارز است.

از بهمن 1401 تامین و انتقال ارز به تامین كننده مواد اولیه با مشكل روبرو شده است.

1402/07/01
|
08:10
|

مهندس تنها سخنگوی انجمن تولیدكنندگان تایر در گفتگو با برنامه روی خط اقتصاد اظهار داشت: در 5ماهه اول سال 8میلیون و 450هزار تایرسواری تولید و توزیع شده كه در سامانه جامع تجارت هم به ثبت رسیده است.

مهندس تنها افزود: تولید تایر در 5ماهه سال گذشته 9میلیون حلقه بوده كه امسال 8 درصد كاهش تولید داشتیم.

وی تولید 3ماهه اول سال 1402 را افزایشی دانسته و بیان داشت: در تیر و مرداد به دلیل عدم تامین ارز مواد اولیه، تولید تایر كاهش داشته است.

سخنگوی انجمن تولیدكنندگان تایر با رد ادعای انتقال ارز به تامین كننده مواد اولیه تصریح كرد: برای تولید هر كیلو تایر یك تا یك و یك دهم ارز نیاز است كه واردات آن 4تا 5 دلار ارزبری دارد ولی از ابتدای سال 60میلیون دلار دریافت شده در حالیكه بطور میانگین به 25میلیون دلار در هر ماه برای تولید نیاز است.

مهندس تنها عنوان كرد: به دلیل قیمت گذاری این محصول توسط دولت هیچ راه دیگری برای تامین ارز و چانه زنی در بازار به صرفه نیست.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد