روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

دكتر كریمی بیراوند تقویت اقتصاد استان های مرزی، توسعه و رشد اقتصادی كشور را در پی دارد.

بیش از 7هزار كیلومتر مرز جغرافیایی كشور، شامل 16 استان و 120 شهر مرزی نیازمند رسیدگی به اقتصاد و معیشت بیشتری است.

1402/06/31
|
08:24
|

دكتر كریمی بیراوند معاون اشتغال وزیر تعاون كار و رفاه اجتماعی در گفتگو با برنامه روی خط اقتصاد اظهار داشت: بر اساس سرشماری نفوس و مسكن سال 1395 نرخ بیكاری شهرستان های مرزی حدود 1.5 درصد از میانگین كشوری بالاتر است كه این آمار با كاهش نیم درصدی در گزارش سال 1400 همچنان ادامه دارد.

بیراوند افزود: میانگین درآمدی دهك های استان های مرزی كشورمان پایین تر از 4.5 است كه بیشترین جمعیت آماری 2 دهك پایین مختص استانهای مرزی است.

وی با اشاره به مصوبه هیات وزیران در اسفند 1400 درخصوص تقویت كار، معیشت و اشتغال پایدار مناطق مرزی كشور بیان داشت: با ریاست وزیر تعاون كار و امور اجتماعی كمیته ایی برای رسیدگی به اقتصاد استانهای مرزی با اعضایی از نهادها و وزارتخانه های تسهیلگر تشكیل و سومین جلسه آن نیز برگزار شد كه در آن تقسیم وظایفی برای همه اعضا تعیین و راه های تقویت اقتصاد استانها بررسی می شود.

معاون وزیر با اشاره به اهمیت بازارچه های مرزی در جهت توسعه صادرات محصولات خرد برای استان مرزی و استان های همجوار گفت: طبق این مصوبه تفاهم نامه ایی برای همكاری بیشتر استان های مرزی با استان های همجوار در كشور های همسایه بسته شده تا از این طریق بتوان به صادرات محصولات خرد كمك كرد.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد