روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

آقای حریری مقدمات انتقال 10 میلیارد دلار دیگر هم در راه است

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: با سیستمی كه بانك مركزی با روش مدیریتی خود، اعمال كرده است بازار ارز دیگر بازار متلاطمی نیست. با این رقم ها ارز به شدت افت نمی كند و نه به شدت افزایش پیدا می كند.

1402/06/28
|
07:00
|

آقای حریری از اعضای اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با برنامه «روی خط اقتصاد» شبكه رادیویی اقتصاد از تاثیرات آزادسازی دارایی های ایران گفت: دارایی هایی كه خارج از كشور داریم، دو بخش است. یك بخش ذخیره های ارزی بانك مركزی و بخش دیگر پولهای نفت، گاز یا سایر فروش های كشور مانند كشور كره جنوبی كه وصول نشده است.

وی با بیان اینكه پولی كه در كشور چین است، جزء ذخیره ارزی بانك مركزی بوده و قابل خرج مجدد نخواهد بود، افزود: ذخایر ارزی بانك مركزی طی سال های 1388-1389، قابلیت نقدكردن در بازار ارز را ندارد؛ ولی كشور ایران، حدود 23 میلیارد دلار ، كه حدود 6 میلیارد دلار آن از كره جنوبی وصول شده و ترتیبات وصول آن در حال كامل شدن است ، تا چند روز آینده مقدمات انتقال 10 میلیارد دلار دیگر هم فراهم می شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاكید بر این كه جدا از این كه این ارقام در فضای فعلی اقتصاد كشورمان، رقم های بسیار مهمی تلقی می شوند؛ ادامه داد: بانك مركزی به عنوان فرمانده بازار ارز ، زمانی می تواند اعمال فرماندهی كند، كه در بازار دخالت های به موقع برای تنظیم بازار ارز داشته و مستلزم این است كه منابع ارزی در دسترس داشته و باید بازار را متعادل نگه دارد. این منابع هنگامی كه در اختیار بانك مركزی قرار می گیرد از جمله این 6 میلیارد، اجازه مدیریت مناسب تر به بانك مركزی برای تعیین قیمت بهینه ارز می دهد .

حریری با بیان اینكه ما به یك نقطه با ثبات تری در بازار ارز رسیده ایم، گفت: نزدیك به بیش از چهار ماه است كه بین 48 تا 50 دلار ، قیمت ارز در حال بازی است و با توجه به اینكه پیش بینی هایی كه دانه درشت های بازار ارز می كردند كه امسال باید عرض 100 یا 120 را می دیدیم، اما مشاهده كردیم كه با همین موفقیت هایی كه در بازار نفت داشتیم و سیستمی كه بانك مركزی با روش مدیریتی خود، اعمال كرده بازار ارز دیگر بازار متلاطمی نیست. با این رقم ها ارز به شدت افت نمی كند و نه به شدت افزایش پیدا می كند.

وی در ادامه بیان كرد: ما از كره جنوبی زمانی طلب كار شدیم كه ترامپ اجازه داد شش ماه نفت از ایران خریده شود و این آن مبلغ شش ماه فروش نفت بوده است. بعضی كشورها جنس هم نمی فروشند چون تحریم هستیم. پس پول هم قابل انتقال نیست. در عراق هم همین مساله را داریم و در ژاپن هم بخش كمی مانده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پایان اظهارداشت: منطق حكم می كند كه اجازه دهیم بانك مركزی سیاستهای خود را اعمال و از گمانه زنی خودداری بكنیم.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد