روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

مهندس ارجمند مصرف انرژی در ایران به دلیل عدم بهینه سازی محصولات خانگی است.

سرانه مصرف انرژی در ایران بالاتر از همه كشورها بوده و دلیل عمده آن عدم توجه به بهینه سازی محصولات صنعتی مورد استفاده در بخش خانگی است.

1402/06/26
|
08:43
|

مهندس ارجمند مدیر كل دفتر راهبری بر انتقال توزیع و انتقال وزارت نیرو در گفتگو با برنامه روی خط اقتصاد اظهار داشت: انرژی به دلیل تاثیر آن در تمام شئونات زندگی اجتماعی، اقتصادی و امنیتی موضوعی چند وجهی است.

ارجمند افزود: در همه جوامع از ابزار قیمتی و غیر قیمتی برای كاهش شدت مصرف انرژی و بهینه سازی آن بدون كاهش در تولید و رفاه اجتماعی استفاده می كنند.

وی با اشاره به مصرف انرژی در بخشهای خانگی، كشاورزی و صنعتی گفت: در هر بخش با توجه به وسعت، موقعیت جغرافیایی و بررسی عوامل دیگر باید شاخص های مصرف را ارزیابی و بررسی كرد.

مهندس ارجمند با اشاره به مصرف بالای انرژی در ایران بیان داشت: ما 2برابر كشور تركیه و عربستان و دیگر كشورهای خاورمیانه در برق و گاز انرژی مصرف می كنیم.

وی بهترین و سهل الوصول ترین راه را بهینه سازی مصرف دانست و گفت: بیشترین مصرف ما در بخش خانگی از بهینه نبودن محصولات صنعتی است كه باید در این خصوص تلاش بیشتری داشته باشیم.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد