روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

كامبیز بازرگان نمی توانیم امنیت غذایی نسل های آینده را فدای ساخت مسكن كنیم

رئیس انجمن علوم خاك ایران گفت: تغییر كاربری اراضی كشاورزی تهدیدی جدی برای تأمین و تضمین امنیت غذایی جامعه است؛ نمی توانیم امنیت غذایی نسل های آینده را فدای ساخت مسكن كنیم.

1402/06/22
|
08:19
|

كامبیز بازرگان رئیس انجمن علوم خاك ایران در گفت و گو با برنامه "روی خط اقتصاد" اظهار داشت: زمین‌های كشاورزی برای خروج از چرخه كشاورزی و ورود به مسكن و شهرسازی باید مجوز تغییر كاربری اخذ كنند.

وی افزود: متاسفانه برای فرار از قانون حفظ كاربری اراضی زراعی، حریم شهرها و روستاها را توسعه می دهند به طوری كه مطالعات نشان می دهد حریم شهرهای ما بیش از 2برابر استاندارد جهان است.

بازرگان اظهار داشت: با نگاه تامین مسكن نمی توانیم امنیت غذایی نسل های آینده را به خطر بیندازیم.

وی افزود: اراضی كشاورزی درجه 1 تا 4 قابلیت كشت اقتصادی دارد و نباید از چرخه كشاورزی خارج شود، زیرا ایران به دلیل محدودیت خاك حاصلخیز و منابع آبی ظرفیت افزایش افقی سطح زیر كشت ندارد.

رئیس انجمن علوم خاك ایران گفت: از وزیر جهاد كشاورزی درخواست كردیم از مجلس بخواهند كه قانون جهش مسكن را اصلاح كنند؛ ولی تاكنون چنین اتفاقی رخ نداده است. در این قانون مبانی كارشناسی رعایت نشده است؛ در عمده موارد نگاه جامع به موضوع نداریم به بهای مسكن، كشاورزی را نابود می كنیم. باید نگاه همه جانبه به این موضوع داشته باشیم.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد