روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

مهندس مالكی 50درصد از اراضی وزارت راه و شهرسازی در اختیار طرح نهضت ملی مسكن قرار داده شده است.

بیش از 10هزار هكتار از اراضی مازاد سایر دستگاه های دولتی برای طرح نهضت ملی شناسایی شده كه 4 هزار و 471 هكتار از آن به اخذ سند منجر شده است.

1402/03/04
|
07:22
|

مهندس ارسلان مالكی سرپرست سازمان ملی زمین و مسكن در گفتگو با برنامه روی خط اقتصاد گفت: بیشترین فراوانی در اخذ سند از وزارتخانه های جهاد كشاورزی و علوم و تحقیقات بوده و بیشترین میزان مربوط به استانهای ایلام، اصفهان و البرز است.

مهندس مالكی گفت: در طرح نهضت ملی مسكن، اراضی بصورت 99 ساله یا بصورت فروش اقساطی واگذار می شود كه متقاضیان دستگاه ها و شركت ها می توانند با این شرایط درخواست های خود را ثبت كنند.

وی این روش را یكی از 8 روش استفاده از مازاد اراضی دستگاه ها عنوان كرد و گفت: تا امروز 30 هزار هكتار از اراضی را در اختیار این طرح قرار دادیم و 20 هزار هكتار از اراضی در حریم را برای الحاق به محدوده شهرها در كارگروه های استانی در حال بررسی داریم.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسكن افزود: اراضی تحت اختیار از اراضی غیركشاورزی ملی است و در سازمان ملی زمین و مسكن، برای تامین نیاز مسكن كشور در تلاشیم.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد