روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

پازوكی ملاك قیمت گذاری لوازم خانگی، سامانه 124 و سازمان حمایت از مصرف كننده است.

یكی از دلایل افزایش قیمت لوازم خانگی داخلی عدم ارائه مواد اولیه به قیمت مناسب به تولیدكنندگان است.

1402/03/02
|
10:10
|

پازوكی رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفتگو با برنامه روی خط اقتصاد گفت: با توجه به اینكه قیمت گذاری در لوازم خانگی در 3 ستون قیمت درب كارخانه، عمده فروشی و مصرف كننده است، در حال حاضر هیج درج قیمت به روزی، درسامانه 124 و سازمان حمایت از مصرف كننده ارائه نمی شود كه همین مساله باعث افزایش قیمت ها در این محصولات شده است.

وی با انتقاد از وضعیت مواد اولیه ایی كه به تولید كننده می رسد گفت: ما در تولید ورق به خوبی بهره مندیم، اما دو سوم آن با حمایت های دولتی است و تولید كننده باقی آن را بایستی از بازار آزاد به بالاترین قیمت تامین كند كه در نوسات قیمت تمام شده موثر است.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی افزود: در حال حاضر 280 شركت تولید كننده لوازم خانگی داریم كه اگر قیمت تمام شده محصولات كاهشی باشد، می توانیم در حوزه صادرات و بازار كشورهای همسایه با بهترین كیفیت ورود پیدا كنیم.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد