روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

اكبر شوكت تشكیل تعاونی های كارگری راهی برای احقاق حقوق كارگران پیمانكار است.

بیش از 3 میلیون نیروی كار پیمانكار در حوزه های نفت و گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی، شهرداری و نهادهای دولتی مشغول به فعالیت هستند.

1402/03/02
|
07:36
|

شوكت رئیس كاانون عالی انجمن های صنفی كارگران ساختمانی در گفتگو با برنامه روی خط اقتصاد گفت: برخی پیمانكاران به دلیل طمع و سوء استفاده از نیروی كار به بهانه های مختلف حداقل حقوق را به كارگران می پردازند كه همین مساله باعث كاهش بهره وری و نابسامانی وضعیت معیشت كارگران و پیرو آن آسیب های اجتماعی به این قشر از جامعه شده است.

وی گفت: ما برای برون رفت از این شرایط پیشنهاد تاسیس تعاونی های كارگری را داریم تا با حذف پیمانكاران، حقوق و مزایای حقوقی كارگران ارتقاء پیدا كند.

رئیس كانون عالی انجمن های صنفی كارگران ساختمانی با اشاره به اینكه طرح تعاونی های كارگری در یكی از پتروشیمی ها انجام شده گفت: ما با این روش در یكی از سخت ترین حوزه های كاری، توانستیم حداقل 2 برابر حقوق كارگران را افزایش دهیم.

وی افزود: سامانه پالایش بیمه كارگران ساختمانی از سال 97 راه اندازی شده كه توانسته از بسیاری سوء استفاده ها جلوگیری كند و بیش از 200 هزار كارگر از بیمه كارگران ساختمانی منتفع شدند ولی امید داریم با همكاری وزارت راه و شهرسازی و تشكل های كارگری همه نیروهای كار دارای شناسنامه كار رسمی با مشخصات ثبت شده شوند.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد