روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

دكتر موسی شهبازی تمركز بر نقاط اشتراك، راه حل میانه دولت برای حل مشكلات فوری اقتصاد است.

دكتر موسی شهبازی: اشتراك نظر همه سیاستگذاران و سیاست پژوهان درباره علت تورم، حل مشكل بانكهای مساله دار و اولویت بندی سیاستهای وارداتی برای برنامه ریزی منابع ارزی است.

1402/02/26
|
12:30
|

دكتر موسی شهبازی مدیر مركز مطالعات اقتصادی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد گفت: یكی از علل تورم، نقدینگی غیر متناسب با ظرفیت تولید است كه درامدهای وصول نشده دولت،عدم مدیریت بر قیمت گذاری های اصولی در تولیدات، تسهیلاتی كه از بانكها گرفته می شود باعث خلق پول بدون پشتوانه شده است.

دكتر شهبازی از دیگر علل علل تورم را توجه مردم و مسئولین به نوسانات قیمت ارز دانست كه باعث شوك های تورمی و اقتصادی در سطح جامعه شده است.

وی با اشاره به اختلاف نظرهایی كه بین سیاست پژوهان و سیاستمداران درباره علل تورم وجود دارد گفت: ما باید به نقطه اشتراك برسیم كه مساله بانكهای مشكل دار یا ساستهای وارداتی را حل كنیم تا به علاج فوری دست یابیم

وی افزود: دولت به اجماع خوبی بین اركان اقتصادی خود رسیده است كه بعد از جمع بندی به اطلاع مردم خواهد رسید.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد