روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

علی رسولیان توسعه بنگاه‌های كوچك و متوسط بهترین راهكار برای اشتغال پایدار

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران گفت: یكی از بهترین راهكارهای كه امروزه در دنیا برای ایجاد اشتغال پایدار در حال پیگیریست بحث توسعه بنگاه‌های كوچك و متوسط است.

1401/12/13
|
11:23
|

«علی رسولیان» در برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد افزود: در حال حاضر جهت گیری كشورهای دنیا بویژه ممالك اروپایی، آسیای جنوب شرقی و حتی همسایگان به این سمت و سو معطوف شده است.

وی اظهارداشت: كشورهای همسایه مثل تركیه با توسعه بنگاه‌های كوچك و متوسط در بحث ایجاد اشتغال پایدار توفیقات خوبی كسب كرده اند و در این مسیر با شتاب به سمت جلو در حال حركت هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران گفت: این كشورها برای حمایت از بنگاه‌های كوچك و متوسط خود سازمان‌های مستقلی دارند و تمامی بنگاه‌ها را بصورت متمركز مدیریت می‌كنند.

وی در ادامه با بیان اینكه كشور چك در این زمینه توفقیات بسیار خوبی داشته است، افزود: در حال حاضر 300 هزار بنگاه كوچك و متوسط در این كشور توسط انجمن صنایع كوچك و متوسط در حال مدیریت است.

رسولیان همچنین از تبادل فناوری بین بنگاه‌های كوچك و متوسط ایران و جمهوری چك با محوریت بخش خصوصی خبر داد و اظهارداشت: صنایع كوچك و متوسط ظرفیت مهمی برای ارتقا مراودات دو كشور است.

وی ضمن تاكید بر ضرورت تدوین نقشه راه همكاری‌های مشترك میان دو كشور ایران و چك در حوزه بنگاه‌های كوچك و متوسط برای ارتقای مراودات اقتصادی عنوان كرد: با تدوین چارچوب همكاری و برنامه عمل، روند ارتقای مراودات تجاری و صنعتی به صورت گام به گام جلو می‌رود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران در خصوص دیگر ظرفیت‌ها برای ارتقای مراودات تجاری دو كشور یادآورشد: جمهوری اسلامی با كشورهای مختلفی از جمله آلمان، تركیه، كره جنوبی و كشورهای همسایه در حوزه بنگاه‌های كوچك و متوسط مدل‌های همكاری تجربه شده‌ای دارد كه همین برنامه‌ها را با جمهوری چك نیز می‌توان دنبال كرد.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد