روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

محسن حیدری اختصاص زمین به طرح نهضت ملی مسكن در مناطق آزاد +فایل صوتی

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی كشور از اختصاص زمین به طرح نهضت ملی مسكن در هفت منطقه آزاد كشور خبر داد.

1401/12/09
|
12:00
|

«محسن حیدری» در برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد افزود: مناطق آزاد ایران بوم‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متفاوتی دارند.

وی همچنین اظهارداشت: منطقه آزاد ارس به مساحت 72 هزار هكتار دارای 20 هزار نفر جمعیت معادل دو صدم درصد جمعیت كشور است.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: نیازسنجی كه در قالب نهضت ملی مسكن و همینطور ثبت نام از متقاضیان انجام شده در فاز اول هفت هزار متر مربع زمین به بنیاد مسكن جهت ساخت مسكن تحویل شده است.

وی در ادامه افزود: بر اساس ابلاغیه شورایعالی مسكن و شهرسازی سازمان مناطق آزاد زمین را بصورت مستقیم به شهروندان برای ساخت مسكن واگذار نمی‌كند بلكه به ادارات كل راه و شهرسازی یا بنیاد مسكن تحویل می‌دهد.

حیدری اظهارداشت: منطقه آزاد اروند به مساحت 37 هزار هكتار دارای جمعیتی به تعداد افزون بر 500 هزار نفر است كه در فاز اول در خرمشهر 44 هزار متر مربع و در آبادان 40 هزار متر مربع زمین تحویل بنیاد مسكن شده است.

وی عنوان كرد: منطقه آزاد انزلی به مساحت دو هزار و 200 هكتار و جمعیت 32 هزار نفر معادل چهارصدم درصد جمعیت كشور را به خود اختصاص داده است.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: منطقه آزاد انزلی پهنه مسكونی قابل توجهی ندارد از اینرو نیاز افراد فاقد مسكن بسیار كمی در این منطقه وجود دارد.

وی افزود: تعداد ثبت نام شدگان در این منطقه 600 خانوار بوده كه برای این تعداد خانوار زمین به بنیاد مسكن برای ساخت مسكن در قالب طرح نهصت ملی مسكن تحویل شده است.

حیدری بیان داشت: منطقه آزاد چابهار به مساحت 82 هزار هكتار و جمعیتی افزون بر 15 هزار نفر (زون قدیم) معادل یك صدم درصد جمعیت كشور را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینكه نیازسنجی در منطقه آزاد چابهار در حال انجام است، افزود: طبق قول دستگاه‌های همكار و مرتبط مثل راه و شهرسازی و بنیاد مسكن تا دهم اسفند ماه سال جاری نیازسنجی در این منطقه تكمیل و لیست ثبت نامی‌های متقاضی مسكن ملی به سازمان منطقه آزاد تحویل خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی كشور گفت: قبل از طرح ملی نهضت ملی مسكن سازمان مناطق آزاد در منطقه چابهار بر مبنای رسالت و مسئولیت اجتماعی خود اقدام به احداث دو پروژه 1000 و 800 واحدی برای ساماندهی سكونتگاه‌های غیر رسمی حاشیه شهر چابهار كرده بود.

وی به رادیو اقتصاد افزود: این پروژه‌ها نیز مراحل پایانی خود را طی می‌كند و بزودی تحویل هموطنان خواهد شد.

حیدری با بیان اینكه منطقه آزاد قشم به مساحت 15 هزار هكتار دارای جمعیتی افزون بر 150 هزار نفر است، گفت: بیشترین ثبت نام برای مسكن ملی در منطقه آزاد قشم انجام شده و به تبع زمین قابل توجهی برای این امر اختصاص یافته است.

وی عنوان كرد: سرجمع در این منطقه 9 هزار و 160 خانوار در 42 روستا و سه بخش برای مسكن ملی ثبت كرده بودند كه زمینی به مساحت یك میلیون و 440 هزار متر مربع برای ساخت مسكن به بنیاد مسكن تحویل شده است.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: در منطقه آزاد ماكو نیز سرجمع به مساحت 162 هزار متر مربع زمین برای 1700 خانوار اختصاص یافته است.

وی افزود: كیش به علت بوم اقتصادی خاصی كه دارد ایفای وظایف سازمان مناطق آزاد در قالب مسكن اجتماعی دنبال می‌شود از اینرو 20 هكتار زمین برای احداث یك مجتمع 2400 تا 2800 واحدی اختصاص یافته كه كلنگ زدنی این مجتمع در اردیبهشت ماه سال 1402 انجام خواهد شد.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد