روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

فیروز قاسم زاده: سه میلیارد متر مكعب ظرفیت پساب در كشور

سخنگوی صنعت آب ضمن اشاره به اینكه افزون بر سه میلیارد متر مكعب ظرفیت پساب در كشور است، گفت: این عدد در كنار دو میلیارد مكعب آب مصرفی حوزه صنعت عدد قابل توجهی است.

1401/11/01
|
09:21
|

«فیروز قاسم زاده» در برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد با بیان اینكه پساب از منابع آب‌های نامتعارف است، افزود: اكنون این عدد بر اساس استانداردها در شرایط مطلوبی قرار ندارد.

قاسم زاده در ادامه بیان داشت: وزارت نیرو در همین راستا سندی را تدوین كرده و بطوركلی دو موضوع محوری را دنبال می‌كند.

وی عنوان كرد: فرآیند تصفیه و انتقال پساب بسیار هزینه بر است شاید دولت در بحث اعتباری با مشكل مواجه شود از اینرو تلاش دارد از ظرفیت سرمایه گذاران در این عرصه استفاده كند.

سخنگوی صنعت آب گفت: در حال حاضر وزارت نیرو 300 تا 330 میلیون متر مكعب از طریق مدل مالی بیع متقابل ظرفیت پساب كشور را واگذار كرده و در ادامه قراردادهایی در حال بسته شدن است تا بتواند 350 میلیون متر مكعب پساب را هم از این طریق به سمت مصرف كنندگان صنعت هدایت كند.

وی افزود: جدا از اینكه وزارت نیرو تكالیفی هم به لحاظ قانونی دارد مبنی بر اینكه در محدوده شهرها بتواند پسابی كه تولید می‌شود برای فضای سبز استفاده كند.

وی اظهارداشت: ایران از نظر اقلیمی یك كشور خشك و نیمه خشك در جهان شناخته می‌شود.

قاسم زاده یادآورشد: تمامی تلاش در این زمینه معطوف به اینكه بتوان بطور كامل از ظرفیت پساب در حوزه فضای سبز شهری نیز استفاده شود.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد