روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

احمد جمالی: بورس بین الملل مناطق آزاد پنجمین بورس كشور است

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: بورس بین الملل مناطق آزاد پنجمین بورس كشور است و می تواند در كنار سایر بورس ها به رشد و توسعه اقتصادی مملكت كمك كند.

1401/09/12
|
08:21
|

«احمد جمالی» در برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد افزود: علاوه بر این بورس بین الملل مناطق آزاد می تواند به عنوان یك مكمل برای سایر بورس های كشور هم باشد.

وی همچنین اظهارداشت: هدف اصلی از ایجاد بورس بین الملل مناطق آزاد تامین منابع ارزی برای پروژه های كشور است.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن اشاره به صدور مجوز بورس بین‌الملل مناطق آزاد در جلسه یكم شهریور ماه امسال شورای عالی بورس كشورگفت: سرمایه اولیه این بورس 30 میلیون یورو است.

وی با بیان اینكه منابع و عملیات بورس بین الملل مناطق آزاد بصورت ارزی است، افزود: از تمامی متقاضیان بویژه شركت ها، بیمه ها، بانك ها، هلدینگ ها، سایر بورس ها و شركت های صاحب نام دارای منابع ارزی در كشور درخواست شده برای تاسیس و راه اندازی این بورس مشاركت كنند.

جمالی همچنین اضافه كرد: اطلاعیه دعوت به مشاركت در «بورس بین‌الملل مناطق آزاد» برای همه متقاضیان اعم از بورس‌ها، شركت‌های تامین سرمایه، كارگزاری‌ها، شركت‌های سرمایه‌گذاری، بانك‌ها، بیمه‌ها، هلدینگ‌های تولیدی، صنعتی و تجاری، سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شركت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه مناطق آزاد منتشر شده است.

وی اظهارداشت: سرمایه اولیه این بورس 30 میلیون یورو پیش‌بینی شده و متقاضی مشاركت در هیئت موسسین می‌بایست منابع یا درآمد ارزی با منشا خارجی داشته باشد و فقط از همان محل نسبت‌به تامین سهم آورده خود اقدام كند.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یادآورشد: متقاضیان واجد شرایط به‌منظور اعلام آمادگی رسمی و درخواست مشاركت به‌عنوان موسس برای ارسال درخواست مكتوب حداكثر تا تاریخ 19 آذر ماه سال 1401 به مدیریت اجرایی تاسیس بورس بین‌الملل مناطق آزاد در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری‌صنعتی و ویژه اقتصادی اقدام كنند.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد