روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

شاهین مستوفی: عمده معافیت های مالیاتی به فعالیت های تولیدی اعطا می شود

مدیركل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی كشور گفت: اعطای عمده معافیت های مالیاتی در ایران مربوط به فعالیت های تولیدی و معدنی در كشور است.

1401/08/24
|
09:46
|

«شاهین مستوفی» در برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد افزود: قانون مالیات های مستقیم طی مواد 132 تا 146 مكرر معافیت های مالیاتی را برای برخی از فعالیت های اقتصادی به خصوص فعالیت های بخش تولیدی پیش بینی كرده است.

وی اظهارداشت: معافیت های مالیاتی در خود قانون لحاظ شده و اعطای این معافیت ها توسط سازمان امور مالیاتی به حكم قانون در حال انجام است.

مدیركل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی كشور گفت: اظهارنامه های مالیاتی مربوط به عملكرد سال 1400 اشخاص حقوقی نشان می دهد 1380 هزار میلیارد تومان از سود مودیان مالیاتی اشخاص حقوقی در بخش معافیت های مالیاتی مشمول معافیت ابراز شده كه مورد حسابرسی قرار می گیرد.

وی در ادامه افزود: بدون شك بخشی از این معافیت ها به استناد قانون خواهد بود و مورد پذیرش سازمان قرار خواهد گرفت.

مستوفی بیان داشت: بخشی از شكافی كه در بحث تفاوت نرخ جی دی پی و خالص مالیاتی مورد وصول از سوی سازمان امور مالیاتی همیشه مورد انتظار و سئوال بوده یك بخش عمده ای ناشی از همین اعطای معافیت های مالیاتی است.

وی همچنین با تاكید بر اینكه عمده معافیت های مالیاتی به موجب قانون به فعالیت های تولید و معدنی اعطا می شود، اذعان كرد: در همه جای دنیا نیز به همین ترتیب عمل می كنند چون فعالیت های تولیدی به سبب اشتغال زایی كه دارند مورد حمایت قرار می گیرند.

مدیركل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی كشور یادآورشد: از عدد 1380 هزار میلیارد تومان سود مودیان مالیاتی اشخاص حقوقی مربوط به عملكرد سال گذشته كه در بخش معافیت های مالیاتی مشمول معافیت ابراز شده فقط 452 هزار میلیارد تومان مربوط به معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم بوده كه شركت های تولیدی و معدنی از این معافیت استفاده می كنند.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد