روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

حسین صدقی: كنترل و نظارت موثر بر رشد ترازنامه بانك ها/ ترازنامه تجلی وضعیت مالی بانك است

سرپرست مدیریت كل نظارت بر بانك ها و موسسات اعتباری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از كنترل و نظارت موثر بر رشد ترازنامه بانك ها در كشور خبر داد.

1401/08/24
|
09:40
|

«حسین صدقی» در برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد افزود: از سال 1399 بانك مركزی درراستای نظارت موثر بر تراز نامه بانك ها بحث كنترل رشد تراز نامه یا كنترل مقداری ترازنامه را پیگیر بوده است.

وی اظهارداشت: این موضوع منجر به صدور بخشنامه های متعددی به شبكه بانكی كشور شد مبنی بر اینكه بخش مهمی از ترازنامه بانك ها كه همان بخش دارایی هاست در یك چهارچوب مشخصی رشد كند.

سرپرست مدیریت كل نظارت بر بانك ها و موسسات اعتباری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران گفت: این چهارچوب بدین شكل است كه تراز نامه بانك ها بر اساس یك هدف گذاری بر مبنای همگام سازی سیاست های نظارتی بانك مركزی در راستای سیاست های پولی و نقدینگی در یك بازه زمانی مشخص رشد و بر اساس آن اقدامات نظارتی و انضباطی برقرار شود.

وی در ادامه افزود: سیاست های پولی و نقدینگی از اصلی ترین وظایف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران است.

صدقی با بیان اینكه ترازنامه تجلی وضعیت مالی بانك است، اظهارداشت: اگر بحث كنترل ترازنامه به درستی اجرا شود طبق قاعده اضافه برداشت توسط بانك ها نیز كنترل خواهد شد.

وی با بیان اینكه اضافه برداشت از نتایج فعالیت های خارج از ضوابط بانك است، اذعان كرد: بانك مركزی تمام اهتمام خود را بر روی موضوع كنترل و نظارت موثر بر ترازنامه بانك ها گذاشته است.

سرپرست مدیریت كل نظارت بر بانك ها و موسسات اعتباری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران یادآورشد: سعی وتلاش بانك ها هم اینكه خود را باسیاست های بانك مركزی منطبق كنند كه خوشبختانه میزان گسترش فعالیت های خود را تا حد زیادی با همین سیاست های كنترل تراز نامه منطبق كرده اند.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد