روز از نو "شنبه الی پنج شنبه" از ساعت 06:30 به مدت 110 دقیقه

زهرا ذاكری: كارشناس مطالعات مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از ساختار برنامه توسعه 5 ساله خبر داد

ذاكری گفت: دولت باید از آرزو محوری به مشغله محوری عمل كند.

1400/10/26
|
09:15

به گزارش رادیو اقتصاد؛ زهرا ذاكری كارشناس مطالعات مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنامه روز از نو رادیو اقتصاد از ساختار برنامه توسعه 5 ساله خبر داد و گفت: برنامه توسعه پنج ساله برای یك دوره زمانی میان مدت تدوین می شود و در این برهه یك سال تمدید شد چون فرصت تدوین وجود نداشت كه بین مجلس و دولت توافق شد یكسال به تعویق بیافتد.

وی افزود: برنامه توسعه یك سیاست كلی دارد كه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش نویس تهیه و پس از تائید مقام معظم رهبری ابلاغ می شود به دولت و در سازمان برنامه و بودجه پیش نویس را تهیه و به هیئت وزیران و سپس ارسال به مجلس و كمیسیون تلفیق و بعد از آن در صحن مجلس مطرح و پس از تایید به شورای نگهبان ارسال كه اگر ایراداتی نداشته باشد به صورت قانون 5 ساله در دستور كار قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در برنامه ششم یك سری نكات بود و كمی متفاوت بود كه در سایت مركز پژوهشهای مجلس كامل بدان پرداخته است اكنون كه سال پایانی برنامه ششم توسعه درحال سپری شدن است به نظر می رسد بهره گیری از تجربیات به دست آمده در فرایند تدوین و تصویب این برنامه، بتواند در آستانه آغاز تدوین برنامه هفتم توسعه، آموزه های گران سنگی را به منظور ارتقای كیفی و اثربخشی برنامه آتی توسعه كشور در اختیار مسئولان و دست اندركاران امر قرار دهد.

او در ادامه گفت: باید یادآوری شود كه لایحه یا طرح فرق دارد و آسیب هایی كه وجود دارد برخورد مجلس با لایحه است. تجربه نشان داده است وقتی دولت لایحه را به مجلس ارئه می دهد مثلا اگر 44 طرح باشد مجلس بیش از 100 ماده بدان اضافه می كند و حجم اجرایی را تبدیل می كند به یك آرزو محور كه بیشتر هم اجرایی نمی شود.

او همچنین گفت: الان كشور در بحران است چه از نظر تولید و یا ارتباطات بین الملل و باید اینها تسهیل شود و از آرزو محوری به مشغله محوری تبدیل گردد.

زهرا ذاكری كارشناس مطالعات مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان كرد: ازاین رو، بر مبنای بررسی های صورت گرفته، به منظور بهبود عملكرد فرایند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه كشور توصیه شده دقت نظر كافی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، به عنوان مرجع تدوین پیش نویس سیاست های كلی برنامه توسعه، برای تعیین سیاست های كلی مسئله محور و متمركز بر چالش ها و اولویت های اصلی كشور؛

- پایبندی دولت محترم نسبت به تدوین لایحه برنامه توسعه باكیفیت، مبتنی بر آنچه در قوانین مربوطه تصریح شده به صورتی كه لایحه مذكور دارای ویژگی هایی نظیر «تمركز بر مسائل و اولویت های اساسی كشور»، «قابلیت اجرا شدن در دوره مورد نظر»، «آرزومحور نبودن و تناسب داشتن با منابع، ظرفیت ها و محدودیت های كشور»، «توجه بایسته به ملاحظات آینده شناختی»، «برقراری هماهنگی و همسویی كامل میان اجزای مختلف آنها»، «شفافیت»، «توجه كافی به ذی نفعان در جهت جلب مشاركت عمومی جامعه در فرایند توسعه كشور»، «ارائه اهداف كمّی، قابلیت ارزیابی»، «مشخص بودن دستگاه های مسئول»، و «برخورداری از زمان بندی مشخص و منطقی» باشد.

دسترسی سریع
روز از نو