روز از نو "شنبه الی پنج شنبه" از ساعت 07:05 به مدت 85 دقیقه

دكتر عباس خدادادی: اهمیت و جایگاه كسب و كارهای كوچك و متوسط در اقتصاد

عموما مشاهده شده است كه نوآوری و كارآفرینی با شركت های كوچك آغاز می شود و تحقیقات نشان داده است كه بیش از %95 از نوآوری ها، مربوط به این نوع كسب و كارها است.

1400/04/06
|
14:44

به گزارش رادیو اقتصاد؛ دكتر عباس خدادادی استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی در برنامه روز از نو رادیو اقتصاد با توجه به اهمیت و جایگاه كسب و كارهای كوچك و متوسط در اقتصاد. جهان گفت: نوآوری و كارآفرینی با شركت های كوچك آغاز می شود و تحقیقات نشان داده است كه بیش از %95 از نوآوری ها، مربوط به این نوع كسب و كارها است.

وی افزود: در جهان امروز هر شركت بزرگ صنعتی حدود 9 شركت صنایع كو چك و كارآفرین را در گیر كار می كند و بنگاه های كوچك با توجه به هزینه های ثابت و متغیر پایین خود به راحتی از عهده ایفای نقش كارآفرینی بر می آیند.

خدادادی افزود: بسیاری از كارآفرینان فعالیت خود را در قالب ایجاد شركت های كوچك و متوسط آغاز می كنند؛ این شركت ها سهم به سزایی در توسعه صنایع پیشرفته و ایجاد اشتغال دارند. در كشورهای جنوب شرقی آسیا %95 كل بنیادی اقتصادی و صنعتی كشورها را (SME ) ها تشكیل داده و به عنوان ركن اساسی در اقتصاد و اشتغال این كشورها محسوب می شوند. صنایع كوچك و متوسط حداقل از چهار جنبه بر اقتصاد جهانی تأثیر می گذارند: كارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و ایجاد اشتغال و درآمد

این استاد دانشگاه در پایان در خصوص حمایت دولت از كسب و كار های كوچك و متوسط گفت: بر اساس تجربه و ارتباط با كار آفرینان دو نوع حمایت لازم است یكی ایجاد شرایط و مهیا كردن محیط كاری برای كار افرینان و داشتن یك حاشیه امن دیگر در خصوص تامین مواد اولیه وكنترل نوسانات قیمت در بازار ارگز مهمترین مولفه ها می باشد.

دسترسی سریع
روز از نو