روی خط بازار شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 45 دقیقه

سید محمد مرتضوی: الگوی مالی طرح نهضت ملی مسكن با چالش مواجه خواهد شد

رئیس كانون سراسری انبوه سازان مسكن گفت: الگوی مالی كه برای طرح نهضت ملی مسكن لحاظ شده به نظر می رسد در ادامه فرآیند اجرایی به تدریج با چالش ها و مشكلاتی رو به رو شود.

1401/07/02
|
09:35
|

«سید محمد مرتضوی» در برنامه روی خط بازار رادیو اقتصاد افزود: سه عامل اصلی شامل تامین زمین، تسهیلات بانكی و آورده متقاضی برای تولید مسكن در الگوی فعلی نهضت ملی مسكن وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به اینكه تامین زمین در نهضت ملی مسكن بر گرفته شده از الگوی مسكن مهر است، اظهارداشت: قیمت زمین در طرح مسكن مهر صفر بود و در این طرح نیز همان روند ادامه پیدا می كند.

رئیس كانون سراسری انبوه سازان مسكن گفت: تسهیلات بانكی از 300 تا 450 میلیون تومان در شهرهای مختلف كشور متناسب با جمعیت، موقعیت شهرها، كلانشهر بودن یا نبودن، مراكز استان ها و مواردی از این دست متفاوت است.

وی در ادامه افزود: به تازگی تسهیلات بانكی برای ساخت مسكن در مناطق روستایی كشور 200 میلیون تومان افزایش پیدا كرده است.

مرتضوی با اشاره به اینكه آورده متقاضی مسكن ملی تكمیل كننده الگوی مالی نهضت ملی مسكن است، اظهارداشت: در نهایت با جمع این منابع امكان ساخت و واگذاری مسكن به متقاضیان فراهم می شود.

وی اضافه كرد: هرچه قدر این طرح به سمت جلو پیش می رود مشكلی كه بیشتر نمایان می شود بحث آورده متقاضیان است.

رئیس كانون سراسری انبوه سازان مسكن یادآورشد: الگوی مالی پیش بینی شده فعلی برای طرح نهضت ملی مسكن به سبب ناتوانی مالی برخی از افراد جامعه هدف با مشكلات متعددی مواجه است.

دسترسی سریع
روی خط بازار