روی خط بازار شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 45 دقیقه

حسن حسنخانی: آمریكا به راحتی آزادی اقتصادی را نقض می كند

یك كارشناس اقتصادی گفت: همواره در تجارت بین الملل تعرفه های كشور آمریكا پائین است اما این كشور به راحتی و به وضوح آزادی اقتصادی از منظر شاخص ها را در عینیت نقض می كند.

1401/06/29
|
08:43
|

«حسن حسنخانی» در برنامه روی خط بازار رادیو اقتصاد افزود: بطوركلی در دنیا دو نوع شاخص آزادی اقتصادی وجود دارد كه یكی مربوط به موسسه فریزر در كانادا و دیگری مربوط به بنیاد هریتیج در آمریكاست.

وی همچنین اظهارداشت: بنیاد هریتیج در آمریكا با 10 زیر شاخص و موسسه فریزر در كانادا با 5 زیر شاخص سال ها در این عرصه مشغول فعالیتند.

این كارشناس اقتصادی گفت: طبق معمول در اقتصاد اندیكس هایی مثل شاخص آزادی اقتصادی، شاخص امنیت اقتصادی و نظایر این دارای ادبیات مختص به خود هستند.

وی در ادامه افزود: توصیه می شود اگر می خواهید از این شاخص ها نتیجه ای برای اقتصاد ایران بگیرید قبل از هرچیز باید ادبیات شاخص های مزبور را به دقت مورد مطالعه قرار دهید.

حسنخانی اضافه كرد: آمریكا یك كشور آزاد از لحاظ شاخص های اقتصادی تلقی می شود به دلیل تلاش های كه برای كاهش تعرفه ها داشته است.

وی اظهارداشت: عمده وزن دو شاخص فریزر و هریتیج برای نشان دادن آزادی اقتصادی بحث تعرفه هابه قول معروف آزادی تجارت است.

این كارشناس اقتصادی گفت: همواره در تجارت بین الملل تعرفه های كشور آمریكا پائین است اما به راحتی و به وضوح آزادی اقتصادی از منظر شاخص ها را در عینیت نقض می كند.

وی افزود: دولتمردان آمریكایی تعرفه ها را كاهش می دهند اما به كشاورزان خود سوبسیدهای خیلی بارز و شاخصی پرداخت می كنند.

حسنخانی با بیان اینكه خیلی به این شاخص ها نمی توان تكیه كرد، اظهارداشت: در این دو شاخص هیچ وقت متغییر تحریم آورده نشده است.

وی عنوان كرد: یكی از معیارها برای شاخص آزادی اقتصادی سهولت دسترسی به ارزهای بین المللی است حال سئوال اینكه وقتی یك كشوری را تحریم كردید آیا چنین كشوری می تواند همچنین امكانی را برای شهروندان خود فراهم كند؟!

این كارشناس اقتصادی افزود: شاخص های مزبور برای كشورهای نرمال و ممالكی كه در وضعیت عادی بسر می برند در نظر گرفته شده است.

حسنخانی در ادامه یادآورشد: ایران از چهار دهه قبل همواره تحت شدیدترین تحریم ها قرار داشته و حتی برای واردات دارو نیز در مضیقه تحریمی قرار دارد.

دسترسی سریع
روی خط بازار