روی خط بازار شنبه الی سه شنبه از ساعت 18:05 به مدت 45 دقیقه

فرامرز اختراعی: 80 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح دارو یار كم است

رئیس هیئت مدیره سندیكای تولید كنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی ایران گفت: در حال حاضر 80 هزار میلیارد تومان منابع مالی در كشوربرای اجرای طرح دارو یار در نظر گرفته شده كه بسیار كم است.

1401/05/19
|
11:23

«فرامرز اختراعی» در برنامه روی خط بازار رادیو اقتصاد افزود: این 80 هزار میلیارد تومان منابع مالی باید به 170 هزار میلیارد تومان تبدیل تا قیمت دارو تغییر نكند.

وی اظهارداشت: یارانه ای كه بابت اختلاف نرخ ارز از ترجیحی به نیمایی در اختیار نخستین حلقه تامین دارو یعنی تولیدكنندگان وواردكنندگان گذاشته شده بود این ارز را برداشته و به انتهای زنجیره یعنی در اختیار بیمه ها قرار دادند با این هدف كه قیمت دارو تغییر نكند و دارو با همان قیمت قبل به دست مردم برسد.

رئیس هیئت مدیره سندیكای تولید كنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی ایران گفت: دو مشكل جدی در این قضیه وجود دارد.

وی ضمن اشاره به مشكل اول افزود: مدت زمان طولانی در كشور قیمت دارو متناسب با نرخ تورم تغییر پیدا نكرده بود همزمان با اجرای طرح دارویار این تغییر هم تا حدودی انجام شده است.

اختراعی اضافه كرد: مشكل دیگر تامین سرمایه در گردشی كه از ابتدای حلقه با توجه به افزایش نرخ ارز رخ می دهد و همچنین هزینه های حاشیه سود در زنجیره های تولید و تامین نیازمند هزینه های مالی كه بتواند این موارد و مسائل را جبران كند.

وی یادآورشد: طبق محاسبات مجموع هزینه های مالی و هزینه های حاشیه سود زنجیره تامین 170 هزار میلیارد تومان است كه سازمان برنامه و بودجه بایستی این مبلغ را اضافه بر آن یارانه ای كه از ابتدا برمی دارد و در انتها می گذارد به انتهای زنجیره تحویل دهد تا قیمت دارو تغییر نكند.

دسترسی سریع
روی خط بازار