روی خط بازار شنبه الی سه شنبه از ساعت 18:05 به مدت 45 دقیقه

علی بیت الهی: افت 30 متری سطح آب های زیرزمینی در كشور/ مشكل حقوقی و قانونی مالكیت قنوات رفع شود

بیت الهی گفت: واقعیت اینكه با فشار مضاعف بر مخازن آب های زیر زمینی افت سطح آب زیر زمینی در ایران به معنای واقعی نمایان شده به نحوی كه در مدت سه تا چهار دهه گذشته سطح متوسط آب های زیر زمینی در كشور 30 متر افت پیدا كرده است.

1401/05/12
|
10:06

«علی بیت الهی» در برنامه روی خط بازار رادیو اقتصاد افزود: از آنجائیكه قنوات آب های سطحی را جمع آوری و انتقال می دهند متاسفانه عمده این رشته قنات ها بصورت بایر و متروكه در اقصی نقاط كشور پراكنش دارند.

وی همچنین اظهارداشت: زمانی كه میزان سطح آب بالا و در سطح زمین جاری بود این قنوات نقش حیاتی در انتقال آب بازی می كردند.

عضو هیئت علمی مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی گفت: در حال حاضر عمده قنوات بویژه در محدوده های مجاروت سكونتگاهی شهری از حیز انتفاع خارج هستند.

وی افزود: قنات ها در زمان های سیلابی و تجمع آب های سطحی بصورت موقت تغذیه و آب در امتداد این سازه ها منتقل می شود اما در مواقع خشكسالی ها و در زمان های كه بارندگی نباشد این امكان وجود ندارد.

بیت الهی اضافه كرد: در حال حاضر عمده قنوات در دشت های كشور رو به خشكی گرایده و استفاده زیادی بجزء در چند منطقه مثل یزد، كرمان و بم از این سازه های ارزشمند نمی شود.

وی در ادامه ضمن اشاره به مشكل حقوقی و قانونی مالكیت قنوات درایران گفت: مالكیت قنات ها در كشور اغلب به اشخاص تعلق دارند ولی در عمل از آنجائیكه رها شده و مورد استفاده قرار نمی گیرند متاسفانه از این سازه ها صیانت، تعمیر و نگهداری تعمیر نمی شود.

عضو هیئت علمی مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی افزود: قنوات سرمایه های بزرگی برای كشور بویژه انتقال آب در مواقع بارندگی و همینطور در تغذیه سفره های آب های زیر زمینی محسوب می شوند.

وی اضافه كرد: رشته قنات ها با كمترین هزینه و سالم ترین شكل در تغذیه سفره های آب زیرمینی كشور نقش آفرین هستند از اینرو ضرورت دارد اهتمام جدی در نگهداری این سازه ها صورت گیرد.

بیت الهی یادآورشد: امید می رود این نقص قانونی (مشكل حقوقی و قانونی مالكیت قنوات) در كشور به نحوی برطرف شود چرا قنات ها در ایران به اسم مالكیت شخصی است ولی در عمل مالكان دیگر وجود فیزیكی ندارند.

دسترسی سریع
روی خط بازار