روی خط بازار شنبه الی سه شنبه از ساعت 18:05 به مدت 45 دقیقه

توفیق حسین زاده: تحقق 50 درصدی احكام قانون برنامه ششم و قانون احكام دائمی

یك كارشناس توسعه و برنامه ریزی مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از تحقق 50 درصدی احكام قانون برنامه ششم توسعه و قانون احكام دائمی برنامه های توسعه در كشور خبر داد.

1401/05/12
|
08:47

«توفیق حسین زاده» در برنامه روی خط بازار رادیو اقتصاد ضمن اشاره به انتشار گزارش عملكرد برنامه ششم توسعه افزود: این مركز با تكیه بر ارزیابی عملكردی كه از سال های 96 تا 98 در ارتباط با قانون برنامه ششم توسعه و قانون احكام دائمی برنامه های توسعه در دسترس بود و همچنین با استفاده از اطلاعات و تحلیل های تخصصی خود كارشناسان مركز پژوهش های مجلس دست به ارزیابی این دو قانون زد.

وی همچنین اظهارداشت: نتیجه این ارزیابی نشان می دهد 50 درصد احكام دو قانون برنامه ششم توسعه و قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور محقق، 36 درصد از احكام نامحقق و 14 درصد ازاحكام قابلیت ارزیابی نداشته است.

این كارشناس توسعه و برنامه ریزی مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: اگر معیار، تحقق 100 درصدی احكام در نظر گرفته می شد این 50 درصد تحقق دو قانون برنامه ششم توسعه و قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور به 9 درصد تقلیل پیدا می كرد یعنی عملكرد این دو قانون در طول این سه سال به 9 درصد می رسید.

وی در ادامه عدم اولویت گذاری صحیح و جامعیت برنامه ها را از مهمترین دلائل عدم موفقیت برنامه های توسعه در كشور برشمرد و افزود: این موضوع موجب شده در عمل با توجه به محدودیت منابع نتوان درست اولویت ها را تشخیص و منابع در اختیار را به سمت آن متمركز كرد.

حسین زاده اضافه كرد: توسعه برای تمامی كشورهای در حال توسعه مثل ایران باید اولویت اصلی باشد چون موضوع بسیار مهم و كلیدی است.

وی اظهارداشت: در حال حاضر برخی از كشورها در عرصه بین المللی با برنامه ریزی و سیاست گذاری های مناسب خود را از نظر سرعت تولید قدرت و ثروت به یك سطح بسیار بالایی رسانده اند.

وی یادآورشد: بطوركلی در چنین شرایطی حتی از منظر خارجی هم بخواهید نگاه كنید چاره ای غیر از قراردادن تمام تمركز خود برای توسعه پیدا كردن كشور نخواهیم داشت.

دسترسی سریع
روی خط بازار