كنكاش پنج شنبه از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

مهدی روانشادنیا فروش تراكم و كسب درآمد برای شهرداری؛ عامل بلند مرتبه سازی غیر اصولی است

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: متاسفانه به دلیل اینكه شهرداری‌ها منابع درآمدی خوبی از بلند مرتبه سازی دارند؛ با تمركزی از بلند مرتبه سازی در نقاط آسیب پذیر شهر مواجه هستیم.

1402/06/12
|
07:21
|

مهدی روانشادنیا عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفت و گو با برنامه «كنكاش» درخصوص ساخت و سازهای عمودی در كشور اظهار داشت: هر جا طبق برنامه و طرح از قبل تعیین شده اقدام كردیم نتیجه مطلوبی كسب كردیم. هرگاه خارج از طرح تقصیلی و جامع توسعه عمومی و افقی شهر اقدامی داشتیم با گرفتاری‌های متعددی مواجه شدیم.

وی درخصوص بلند مرتبه سازی گفت: متاسفانه به دلیل اینكه شهرداری‌ها منابع درآمدی خوبی از بلند مرتبه سازی دارند؛ با تمركزی از بلند مرتبه سازی در نقاط آسیب پذیر شهر مواجه هستیم.

وی در پایان خاطر نشان كرد: در جایی كه تراكم جمعیت كم است بلند مرتبه سازی منطقی و اقتصادی نیست.

دسترسی سریع
كنكاش