كنكاش پنج شنبه از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

نقش تعاونی ها در رشد اقتصادی كشور انكارناپذیر است.

تعاونگرها باید از فرصتی كه دولت برای افزایش مشاركت تعاونی ها ایجاد كرده بیشترین بهره را ببرند.

1402/06/04
|
09:36
|

رضا وفایی یگانه معاون اقتصادی و كسب و كار اتاق تعاون ایران با حضور در برنامه كنكاش رادیو اقتصاد اظهار داشت: برای رسیدن به سهم 25درصدی تعاون در اقتصاد بایستی بسترسازی مناسبی ایجاد شود تا سهم 80درصدی دولتی، كمتر و سهم تعاون افزایش یابد.

وفایی یگانه افزود: مطالعات و آمار فصلی كه از فضای كسب و كار و تعاون كشور انجام می شود، حاكی از آن است كه هنوز نتوانستیم در حوزه تامین مالی كاری انجام دهیم؛ علیرغم اینكه 101هزار تعاونی در كشور تشكیل شده و اقدامات خوبی هم در این راستا صورت گرفته است.

وی گفت: یكی از مشكلات پیش روی تعاونی ها، اجرای قوانین و مقررات دست و پا گیر برخی از دستگاه ها و نهادهاست كه باعث می شود تعاونی ها در فضای درست رقابتی با شركتهای خصولتی و دولتی قرار نگیرند و از ظرفیت آنها بدرستی استفاده نشود.

وفایی یگانه یكی از راه های كمك به توسعه تعاونی ها را واگذاری صحیح شركتهای دولتی دانست و گفت: نه تنها روند درست واگذاری ها بلكه درامد 30 درصدی حاصل از واگذاریها هم باید در مسیر صحیح انجام پذیرد.

وی با اشاره به رشد تعاونیها و مشاركت مردم بعد از ابلاغ سیاستهای اصل44 اظهار داشت: مردم پس از مدتی كه همتی در دولتها برای حمایت از تعاونی ها ندیدند این روند متوقف شد، ولی با شروع دولت سیزدهم و حمایتهای ریاست جمهوری، در بخش های مختلف كشاورزی، صیادی و حتی مسكن كارهای خوبی توسط تعاونی ها صورت گرفته است.

وی با توصیه به تعاونگرها برای رقابت در فضای كسب و كار ایجاد شده با تسهیل قانون و مقررات تصریح كرد: باید از رویكرد دولت در بهره وری، ارتقاء پتانسیلها، افزایش مشاركت های اقتصادی و استاندادسازی نظام مصرف و امنیت فضای تعاونی های مرزی بهره برد تا به نتایج خوبی دست یابیم.

دسترسی سریع
كنكاش