كنكاش پنج شنبه از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

رجبی مشهدی دچار ناترازی هایی در تولید و تامین برق مشتركان خانگی و صنعتی هستیم.

با توجه به پاداش های درنظرگرفته شده در مصرف بهینه برق، بسیاری از مشتركان پاداش دریافت كرده و در مصرف برق صرفه جویی خوبی شد.

1402/05/28
|
07:40
|

رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق در برنامه كنكاش اظهار داشت: در شرایط ناترازی تولید برق هستیم اما امسال مشتركان خانگی با رشد هشت دهم درصدی با پاداش 37درصد وزارت نیرو مشمول پاداش 100میلیارد تومانی شدند كه اگر با توجه به اضافه شدن سالانه یك میلیون مشترك، این تشویق و كاهش صورت نمی گرفت، دچار مشكل می شدیم.

رجبی مشهدی با تقسیم مشتركان صنعتی به 3گروه گفت: برای مشتركان صنعتی كوچك كه حدود 850 هزار واحدهای صنفی و كارگاهی داریم هیچ محدودیت تامین برقی نداشتند. برای مشتركان شهرك های صنعتی، مدیریت مصرف18 ساعته تعریف شد كه البته می توانستند از روزهای جمعه هم با ثبات برق استفاده كنند اما برای مشتركان بزرگتر با هماهنگی قبلی با وزارت صمت تدبیر شد تا با پاسخ به نیازها، شوك های قیمتی نداشته باشند.

وی با اشاره به ماده4 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق گفت: پیش بینی شده 10هزار مگاوات توسط صنایع بزرگ كشور تامین شود كه بخشی از ان تامین و باقی درصدد انجام هستیم.

رجبی مشهدی بیان كرد: برای شهرك های صنعتی مقررات و ضوابطی داریم برای استفاده از نیروگاه هایی با ظرفیت زیر25 مگابایت كه اگر امكانات و شرایط مهیا شود با قراردادهای تضمینی و جذب سرمایه گذار بتوانیم نیرگاه های تجدیدپذیر و حرارتی داشته باشیم.

وی تصریح كرد: برای امسال طی توافق با وزارت صمت طی 3دوره طرایط هشدار، اضطرار و بحران را اجرا كردیم؛ كه البته چون سرایط گرما در مرداد پایدارتر بود در روزهای آتی شاهد مدیریت بهتر شرایط خواهیم بود.

دسترسی سریع
كنكاش