كنكاش پنج شنبه از ساعت 21:00 به مدت 55 دقیقه

دكتر عماد مردانی مشكلات خودتحریمی بزرگتر و بیشتر از مشكلات تحریم است.

اگر در تامین برق و گاز مصرفی شهرك های صنعتی در تابستان و زمستان كسری داریم، چرا زمین ها برای توسعه شهرك صنعتی فروخته می شود و منابع آن به كجا منتقل می شود!

1402/03/06
|
08:48
|

دكتر عماد مردانی عضو هیات مدیره خانه صنعت معدن تجارت ایران در مناظره كنكاش رادیو اقتصاد گفت: اقتصاد در همه جوامع رو به رشد، بر صنعت، تولید، اشتغال و درامدهای كشور موثر است و ایران ما بعنوان كشوری صنعتی و معدنی بایستی نگاه حمایتی دولت به سرمایه گذاران و تولید داشته باشد ولی بین كسی كه در تولید سرمایه گذاری می كند و كسی كه برج می سازد یا فقط سود بانك دریافت می كند فرقی نیست.

مردانی عضو هیات نمایندگی اتاق بازرگانی ایران گفت: با توجه به اینكه طبق قانون، دولت یكبار برای تجهیز شهرك های صنعتی هزینه می كند، بایستی از مالیات و ارزش افزوده زیرساخت های اصلی كمك گرفت.

وی افزود: با توجه به اینكه سرمایه های ملی برای آیندگان است باید در حوزه شهرك های صنعتی مدیریت قوی تری بكار بگیریم تا سرمایه گذاری بهتری توسط صنعتگران انجام پذیرد.

دسترسی سریع
كنكاش