گذر بازار شنبه الی چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 35 دقیقه

رادیو اقتصاد

گذر بازار

برنامه "گذر بازار" لزوم تناسب میزان دستمزد با وقت و انرژی كارمندان و كارگران در كار

برنامه "گذر بازار" سه شنبه 2 اسفند ماه، با موضوع لزوم تناسب میزان دستمزد با وقت و انرژی كارمندان و كارگران در محیط در خدمت شنوندگان خواهد بود.

1401/12/02
|
09:22
|

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد؛ دستمزد تولیدی عبارت از وجوهی است كه برای كار انجام شده تولیدی در یك مدت معین پرداخت و یا تعهد می‌گردد. بنابراین میتوان گفت كه‌ دستمزد، پرداختی است كه مبنای محاسبه آن ساعت است و منظور از حقوق پرداختهایی است كه ماهانه صورت می پذیرد. دستمزد، متداول ترین شیوه پرداخت به كارگران و حقوق، متداول ترین شیوه پرداخت به كارمندان است.

بنابراین كمیت و كیفیت نیروی كار و هزینه های مربوط به آن از موضوعاتی است كه همواره باید كنترل و بررسی شود تا با پرداخت حقوق و دستمزد مناسب كیفیت نیروی كار حفظ شود.
در برنامه امروز میهمانان در مورد لزوم تناسب میزان دستمزد با وقت و انرژی كارمندان و كارگران در كار صحبت می كنند.

برنامه "گذر بازار" به تهیه كنندگی فرزانه صادقیان و یوسف فرجی شنبه الی چهارشنبه ساعت 17:05 از شبكه رادیویی اقتصاد پخش می شود.

دسترسی سریع
گذر بازار