مجله كشاورزی شنبه الی پنج شنبه از ساعت 15:05 به مدت 40 دقیقه

رادیو اقتصاد

مجله كشاورزي

دكتر حسینیان خوشرو از 6 میلیون هكتار اراضی دیم، تنها 6 میلیون تن حبوبات بدست می آید.

طبق آخرین آمار وزارت جهاد كشاورزی از 12.5میلیون هكتار كشت آبی و دیم 6.5 میلیون هكتار اراضی آبی و 6میلیون تن هكتار مربوط به اراضی دیم است.

1402/06/27
|
11:30
|

دكتر حسینیان خوشرو كارشناس ارشد موسسه تحقیقات كشاورزی دیم ایران در گفتگو با برنامه مجله كشاورزی اظهار داشت: از تولید 84میلیون تنی حبوبات 79میلیون تن یعنی 93درصد مربوط به كشت آبی و 6میلیون تن یعنی 7درصد به اراضی دیم اختصاص داشت.

حسینیان‌خوشرو گفت: با توجه به منابع آبی كشور فشار تولید بر بخش اراضی آبی بسیار زیاد است كه باید در این خصوص با الگوی كشت و بسته های زراعی جدید به الگوی كشت دیم روی آوریم.

وی با اشاره به آمار میانگین تولید حبوبات بیان داشت: میانگین تولید نخود و عدس در اراضی دیم 500 كیلوگرم در هكتار بوده كه با توجه به سطح زیر كشت آن 85 درصد سنتی و بهاره و از توده های بومی و ارقام غیراصلاح شده است.

كارشناس ارشد موسسه تحقیقات كشاورزی دیم ایران تصریح كرد: با اجرای دستورالعملهای فنی توصیه شده موسسه دیم به 800تا 900 كیلوگرم در هر هكتار رسیدیم كه در مناطقی چون گرمانشاه به یك تن برداشت هم دست یافتیم كه نشانه فاصله بین كشاورزی سنتی و پیشرفته است.

حسینیان با تاكید بر افزایش تولید و بهره وری با اجرای الگوی كشت دیم اظهار كرد تا علاوه بر خودكفایی به صادرات در این بخش برسیم.

دسترسی سریع
مجله كشاورزی