مجله كشاورزی یكشنبه، سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 15:00 به مدت 50دقیقه

رادیو اقتصاد

مجله كشاورزي

تخفیف های 10تا 15درصدی قیمت روغن

صنعت روغن خوراكی وابسته به واردات بوده و با توجه به قیمتهای جهانی دچار نوسان قیمتی می شد.

1402/06/13
|
09:45
|

امیر هوشنگ بیرشك دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در گفتگو با برنامه "مجله كشاورزی" رادیو اقتصاد اظهار داشت: بعد از جنگ روسیه و اوكراین با ثبات و بعد هم با كاهش قیمت روبرو شدیم كه با توجه به پیشنهادهایی كه شد انجمن روغن نباتی با برگزاری جلساتی تصمیم گرفت از 10 تا 15 درصد در قیمت مصرف كننده كاهش داشته باشد.

بیرشك گفت: روغنها با قیمت جدید در فروشگاه های زنجیره ایی و فروشگاه های خرده فروشی در دسترس مردم است و با توافقاتی كه با فروشگاه های زنجیره ایی شد روغن ها با تخفیف 10 تا 15 درصد ارائه شود و روغن های جدید با قیمت های جدید به فروش برسد.

وی با اشاره به اینكه روغن نباتی از تركیب روغن كلزا، روغن آفتاب گردان، روغن سویا و روغن پالم است افزود: با توجه به وضعیت آب و اقلیم كشور تا 40 درصد در این محصول به خودكفایی رسیدیم.

بیرشك در ادامه تاكید كرد: سال های گذشته تا 93درصد به واردات وابسته بودیم كه امسال با برنامه های وزارت جهاد به ضریب85 درصد رسیدیم و امیدداریم با حمایتهای دولت از كشاورزان، كشت دانه های روغنی وسعت بیشتری یابد؛ هرچند با توجه به شرایط اقلیمی موجود خودكفایی 100درصدی مقدور نیست.

دسترسی سریع
مجله كشاورزی