مجله كشاورزی شنبه الی پنج شنبه از ساعت 15:05 به مدت 40 دقیقه

رادیو اقتصاد

مجله كشاورزي

دكتر رضا مبصری قیمت گذاری دستوری، ضربه به تولیدگان كشور است.

بعد از برداشتن ارز 4200 تومانی كه هزینه ها و رانت های بسیاری هم داشت،باید تمهیداتی برای حمایت از تولیدكنندگان درنظر گرفته می شد كه اتفاق نیفتاد.

1402/03/06
|
07:48
|

دكتر رضا مبصری دبیر انجمن شركت های زنجیره ایی گوشت مرغ ایران در گفتگو با رادیو اقتصاد گفت: ظرفیتهای بسیار خوبی برای تولید 3میلیون تن گوشت مرغ در كشور و قرار گرفتن ایران بین 10كشور برتر دنیا وجود دارد كه مستلزم حمایت های قانونی و اجرایی دولت است.

دكتر مبصری گفت: سال 1401 تا سقف 2 میلیون و 650هزار تن تولید داشتیم كه نگاه سیاسی و قیمت گذاری دستوری، مانع از تولید بیشتر شد.

وی با تاكید بر تحریك تقاضا در قالب پرداخت یارانه پروتئین به مردم گفت: بر اساس توصیه انستیتو تغذیه، سرانه تغذیه گوشت مرغ در كشور سالانه22 كیلو است كه دولت با فراهم كردن زیرساخت های لازم و تامین از تولید داخل باید از این امر حمایت كند.

وی افزود: بر اساس مصوبه 1400 دولت در واردات 250 تنی گوشت مرغ و عرضه 35 تا 40 هزارتومانی این كالا، كه معادل 12درصد تولید داخلی كشور بود، به تولیدكنندگان داخلی ضرر رساندیم.

دسترسی سریع
مجله كشاورزی