مجله كشاورزی شنبه الی پنج شنبه از ساعت 15:05 به مدت 40 دقیقه

رادیو اقتصاد

مجله كشاورزي

مهندس ترحم بهزاد اختصاص 360هزار هكتار از مراتع به كشت گیاهان دارویی

مهندس ترحم بهزاد: به استناد قانون بهره برداری از مراتع و جنگل ها در برنامه ششم موظف به كشت 250 هكتار از مراتع به كشت گیاهان دارویی بودیم كه بیش از 360هزار هكتار زیر كشت رفت.

1402/02/20
|
06:57
|

مهندس ترحم بهزاد مدیركل دفتر مراتع سازمان منابع آبخیزداری در گفت گو با برنامه مجله كشاورزی رادیو اقتصاد گفت: این طرح با عملیات بیولوژیك و بیومكانیك انجام و از هرگونه كشت در عرصه های مرتعی با تراكتور جلوگیری شد.

وی در ادامه با توجه به وظایف محوله در این خصوص گفت: در كشت گیاهان دارویی به مدیریت منابع پایه،آب و خاك، حفاظت از منابع ژنتیكی موجود،جلوگیری از برداشت گیاهان دارویی در معرض انقراض توجه شده است.

مدیركل دفتر مراتع سازمان منابع آبخیزداری افزود: در حال حاضر بیش از 8 هزار و 423 گونه گیاه دارویی داریم كه در لوازم آرایشی، بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد كه یكی از اهداف ما امكان بالقوه تولید و احیاء محصولات فرعی و بذرهای بومی است.

وی كمبود دانش فنی و جذب دانش آموختگان این حوزه را یكی از آسیب ها دانسته و گفت: می بایست راهكارهایی برای فقدان استانداردهای احیاء بذر و نهال، خام فروشی گیاهان، به روزرسانی ماشین آلات و ابزار جدید و ردیف هیای بودجه ایی جدید پیدا كنیم و این مساله با انسجام و همدلی بین دستگاهی به ثمر خواهد نشست.

دسترسی سریع
مجله كشاورزی