بزرگراه پنج شنبه و جمعه از ساعت 17:05 به مدت 95 دقیقه

رادیو اقتصاد

بزرگراه

امیردریادار نصری: آغاز حكمرانی دریایی جمهوری اسلامی ایران

روز یكشنبه بعد از سفری 8ماهه آماده استقبال و برپایی جشن اقتدار از ناوگروه 86 ارتش نیروی دریایی ارتش با حضور خانواده ها، مردم و مسئولین در بندرعباس هستیم.

1402/02/30
|
11:13
|

امیردریا دار نصری معاون آموزشی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با برنامه بزرگراه رادیو اقتصاد با تشكر از تحمل و بردباری خانواده ها در دوری عزیزان شان در ماموریت ناوگروه 360 ارتش گفت: همه كسانی كه در ساخت، آموزش و ماموریت این ناوگروه شركت داشتند مدتها قبل از سفر آموزش های لازم را دیده بودند.

امیردریادار نصری گفت: ناوشكن دنا توسط متخصصان ایرانی ساخته شده و ایران توانست توان كشتی سازی خود را به رخ جهانیان بكشاند، دانشی در كشورهای انگشت شماری در ساخت كشتی های نظامی وجود دارد.

وی در ادامه با توجه به طراحی نرم افزارهای داخلی مورد استفاده در این ماموریت گفت: اقلیم های منطقه ها و اقیانوسها در 42 سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت تا ماموریت ناوگروه 86 ارتش جمهوری اسلامی بتواند بدون هیچ مشكلی ماموریت خود را در همه آب ها به خوبی به پایان برساند.

دسترسی سریع
بزرگراه