به توان زندگی شنبه الی چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

به توان زندگي

برنامه "به توان زندگی" تاثیر متقابل خانواده و جامعه در انتخابات الگوی مصرف

برنامه "به توان زندگی" شنبه 3 دی ماه تاثیر متقابل خانواده و جامعه در انتخابات الگوی مصرف را عنوان می كند.

1401/10/03
|
09:55
|

به گزارش شبكه رادیویی اقتصاد، خرید و مصرف جزء انكارناپذیری از كنشهای اجتماعی خانواده است و نقشی تعیین كننده در تخصیص منابع برای تولید انواع كالاها، شیوه توزیع آنها و هم چنین توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد. چنانچه از دید رفتار مصرف كننده به این پدیده نگریسته شود، الگوی مصرف و خرید مردم به عنوان یك پدیده فرهنگی تلقی می شود.

كارشناسان در برنامه امروز در مورد تاثیر متقابل خانواده و جامعه در انتخابات الگوی مصرف صحبت می كنند.

برنامه " به توان زندگی " كاری از گروه كشاورزی به تهیه كنندگی مهدی شیار ساعت 10:00 از شبكه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز پخش می شود.

دسترسی سریع
به توان زندگی