به توان زندگی شنبه الی چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

به توان زندگي

برنامه "به توان زندگی" خرید با خانواده یا تنهایی؟

برنامه "به توان زندگی" سه شنبه 8 آذر ماه به مقوله خرید با خانواده یا تنهایی؟ اختصاص خواهد داشت.

1401/09/08
|
09:22
|

به گزارش شبكه رادیویی اقتصاد، خرید رفتن با بچه ها ،دغدغه ی خیلی از والدین است.مخصوصا آنهایی كه نمی توانند فرزندشان را برای چند ساعتی به كسی بسپارند. كودكان خردسال اغلب در مغازه ها ، فروشگاه ها و سوپرماركت ها رفتار خوبی ندارند و بی قراری می كنند. به این طرف و آن طرف می دوند ، به همه چیز دست می زنند ، دائم با خواسته هایی مختلف سعی در جلب توجه شما دارند و در صورت عدم موفقیت كار به نحسی آن ها هم می كشد. بعضی بچه ها، خرید را تبدیل به امر دشواری می كنند و مادر را به حدی تحت فشار قرار می دهند كه تصمیم می گیرد به تنهایی خرید برود و كودك را همراه خود نبرد.

اساتید در این برنامه درباره خرید با خانواده یا تنهایی؟ صحبت می كنند و در این مورد راهكارهایی را خدمت شنوندگان ارائه می دهند.

برنامه " به توان زندگی " كاری از گروه كشاورزی به تهیه كنندگی مهدی شیار ساعت 10:00 پخش می شود.

دسترسی سریع
به توان زندگی