روزی نو شنبه الی پنج شنبه از ساعت 06:30 به مدت 85 دقیقه

رادیو اقتصاد

روزي نو

نوده فراهانی فروش فوق العاده اصناف در جهت پاسخگویی به نیازهای فصلی مردم است.

طبق قانون هر واحد صنفی می تواند 4بار در سال برای فروش فوق العاده محصولات خود مجوز بگیرد.

1402/07/01
|
09:01
|

نوده فراهانی عضو هیات رئیسه اتاق اصناف در گفتگو با برنامه روزی نو رادیو اقتصاد اظهار داشت: طبق تبصره ماده 70 قانون‌و 86 قانون نظام صنفی همه واحدهای صنفی دارای پروانه كسب می توانند از طرح فروش فوق العاده با كسب مجوز از صنف مربوطه استفاده كنند.

نوده فراهانی با اشاره به اینكه برگزاری نمایشگاه های فصلی بهار و پاییزه همواره مورد اعتراض كسبه واقع می شد افزود: با طرح های فروش فوق العاده در مناسبتهای مختلف، اتحادیه ها با نظارت بر كیفیت و دریافت فاكتورهای خرید، به هر واحدی تا 4بار اجازه فروش فوق العاده برای فروش بیشتر را می دهند.

وی فروش فوق العاده را راهكاری برای فروش بیشتر كسبه، جلوگیری از سود جویی واحدهای صنفی بدون مجوز و كمك به تقاضای مردم در فصل ها و مناسبتهای مختلف دانست و بیان داشت: اتحادیه ها با ارایه بنرهای فروش فوق العاده یا برچسب های تخفیف بر این طرح نظارت خواهند داشت.

وی مدت فروش فوق العاده را بنابر درخواست هر واحد 30تا 40 روز دانست و بیان كرد: اجرای درست طرح های فروش فوق العاده می تواند جایگزین نمایشگاه های فصلی باشد تا مردم از این موقعیت برای خرید مایحتاج ضروری خود بویژه در ایام بازگشایی مدارس و خرید لوازم مدرسه فرزندان خود بهره مند شوند.

نوده فراهانی اظهار امیدواری كرد تا كسبه با انصاف و رعایت حقوق مصرف كننده بتوانند از فروش فوق العاده در جهت ارائه خدمات بهتر به مردم و فروش بیشتر استفاده كنند.

دسترسی سریع
روزی نو