روزی نو شنبه الی پنج شنبه از ساعت 06:30 به مدت 85 دقیقه

رادیو اقتصاد

روزي نو

ایمانی در قیمت گذاری محصولات، معیشت كشاورز باید مدنظر قرار گیرد.

به دلیل عدم ثبات اقتصادی نمی توان از ماه های قبل، قیمت ثابتی برای محصولات تعیین كرد.

1402/03/03
|
07:44
|

ایمانی مدیركل بنیاد گندمكاران ایران در گفتگو با برنامه روزی نو رادیو اقتصاد گفت: در شهریور سال گذشته بنابر شرایط تولید، تورم و بازار جهانی قیمت 13 هزار تومان برای خرید گندم درنظر گرفته شد كه با توجه به نوسانات قیمتی این قیمت گذاری باید تغییر یابد.

ایمانی گفت: بر اساس قانون خرید تضمینی باید سود 20 درصدی برای كشاورز در نظر گرفته شود كه با حساب نوسات و تورم امروز، قیمت 17 هزار تومان برای خرید گندم مدنظرمان بوده، ولی جهاد كشاورزی با این قیمت مخالفت كرده است.

وی در ادامه با اشاره به اینكه در بند آخر صورتجلسه شهریور ماه، این نكته ذكر شده كه در صورت تغییرات قیمتی امكان تجدیدنظر در قیمت آمده گفت: به ریاست جمهور و مقام معظم رهبری درباره درخواست تغییر قیمت نامه زده ایم كه امیدواریم با پیگیری های رئیس جمهور در جلسه هفته آینده به نتیجه قطعی دست یابیم.

مدیركل بنیاد گندمكاران ایران گفت: برای توجه به تولید محصولات و وضعیت معیشت كشاورزان بایستی به امنیت غذایی توامان و اقتصاد خانواده های كشاورزان دقت كرد.

دسترسی سریع
روزی نو