روزی نو شنبه الی پنج شنبه از ساعت 06:30 به مدت 85 دقیقه

رادیو اقتصاد

روزي نو

دكتر موحدی از فرصت تبصره ماده 100مالیات غیر مستقیم، برای شفافیت استفاده می كنیم.

اتكاء حداكثری از مزایای تبصره ماده 100 بعنی به جای فرایند الحاق نامه اصناف و بازاریان به مالیات مقطوع، از داده های سیستمی و اطلاعات مودیان استفاده می كنیم.

1402/03/02
|
08:54
|

دكتر موحدی رئیس مركز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با برنامه روزی نو گفت: بیش از 95 درصد از مودیان سقف فروش شان زیر 6میلیارد و 700میلیون تومان است كه در طرح جدید، فرمی به جای اظهارنامه در سیستم تعبیه شده كه اطلاعات كسبه و مالیات سالانه، محاسبه شده كمتر از مالیات حقی است.

وی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی اصناف و كسبه در سال جدید 80 درصد از مودیان مالیات مقطوع دریافت می شود و 60 درصد را سیستم صفر محاسبه می كند و تنها 1درصد بالای 30 میلیون تومان مالیات پرداخت می كنند كه این مساله در راستای توجه به شرایط اقتصادی كسبه و بازاریان از سال گذشته، اجرایی شده است.

موحدی افزود: طرح جدید سازمان مالیات برای اطلاع اصناف از وضعیت كسب و كار مودیان، در راستای اعتماد و ارائه فرایند ساده و شفاف و رویكردی منصفانه است.

دسترسی سریع
روزی نو