پاكار شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:05 به مدت 35 دقیقه

برنامه "پاكار" چگونگی روابط بین كارفرما و نیروی كار

برنامه "پاكار" سه شنبه 9 اسفند ماه، چگونگی روابط بین كارفرما و نیروی كار را عنوان می كند.

1401/12/09
|
08:51
|

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد روابط كارگری و كارفرمایی به اقتضای ذات خود و نیز به موجب قانون، آثار و تبعات حقوقی مختلف و متنوعی را در بر دارد.

حكم بخش عمده ای از آثار این روابط را قانونگذار در قانون كار با بیش از 200 ماده قانونی تعیین كرده، ولی آن چه در عمل رخ می دهد، بیانگر این نكته است كه این دو قشر یعنی كارگران و كارفرمایان كماكان نتوانسته اند، حقوق و تكالیف خود در مقابل دیگری به صورت كامل ادا نمایند.

در قوانین و نظام اقتصادی ایران، كارگر و كارفرما از نقش به سزایی برخوردار هستند، آن گونه كه در بسیاری از قوانین حقوقی ایران به نقش این دو عنصر در نظام اقتصادی ایران اشاره های زیادی شده است. قانون كار ایران به عنوان اصلی ترین قانون در ارتباط با نحوه فعالیت كارگران و كارفرمایان، در سال 1369 به تصویب رسید.

در این برنامه كارشناسان و دست اندركاران درباره چگونگی روابط بین كارفرما و نیروی كار مطالبی را بیان می كنند.

برنامه «پاكار» شنبه الی چهارشنبه هر هفته ساعت 14:05 به تهیه‌كنندگی مهدی شیار از شبكه رادیویی اقتصاد پخش می شود.

دسترسی سریع
پاكار