شروع تازه شنبه الی پنج شنبه از ساعت 06:10 به مدت 100 دقیقه

رادیو اقتصاد

شروع تازه

كلثوم روشنی: رشد بالای نقدینگی عامل افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران

رئیس گروه پولی و بانكی معاونت سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: اقتصاد ایران در دهه های گذشته همواره با معضل نرخ تورم بالا رو به رو بوده و عامل این پدیده در بلندمدت چیزی جزء رشد بالای نقدینگی نیست.

1401/07/02
|
09:35
|

«كلثوم روشنی» در برنامه شروع تازه رادیو اقتصاد افزود: رشد نقدینگی و خلق پول جدید در اقتصاد كشورایجاد وتقاضایی برای كالا و خدمات از این ناحیه شكل گرفته كه در ازای آن رشد تولید حقیقی وجود نداشته است.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینكه چرا رشد نقدینگی در سنوات گذشته در كشور صورت گرفته است، اظهارداشت: رشد بالای نقدینگی در اقتصاد مملكت عوامل متعددی دارد.

رئیس گروه پولی و بانكی معاونت سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: یكی از اجزای تشكیل دهنده رشد بالای نقدینگی در كشور مانده تسهیلات اعطایی بوده كه طی سال های مختلف غیر متناسب با رشد اقتصادی رشد پیدا كرده و این پول توسط شبكه بانكی خلق شده است.

وی در ادامه افزود: سیاست گذاران بر این شدند تا در راستای كاهش نرخ تورم در بلند مدت بسته ای تهیه كنند كه یكی از اجزای این بسته كنترل رشد نقدینگی بوده كه این بتواند در بلند مدت از طریق كاهش تقاضا و متناسب كردن آن با رشد حقیقی اقتصادی باعث كاهش نرخ تورم كشور در بلند شود.

روشنی بیان داشت: مانده تسهیلات اعطایی از اجزای تشكیل دهنده رشد بالای نقدینگی است بر همین اساس هم برای هدف گذاری كه در رابطه با رشد نقدینگی صورت گرفته متناسب با آن یك هدف گذاری برای رشد تسهیلات بوده و در همین راستا رشد تسهیلات صورت گرفته است.

وی در ادامه یادآورشد: رشد تسهیلات در این مقطع منفی نبوده بلكه رشد داشته ولی متناسب با سال های گذشته چرا چون این هدف متناسب با رشد نقدینگی صورت گرفته و در همین زمینه و همینطور در راستای كنترل رشد تراز نامه بانك ها این مانده تسهیلات نسبت به سال های گذشته رشد كمتری داشته است.

دسترسی سریع
شروع تازه