شروع تازه شنبه الی پنج شنبه از ساعت 06:10 به مدت 100 دقیقه

رادیو اقتصاد

شروع تازه

داریوش صفرنژاد: همكاری تجاری ایران با اوراسیا یك پله بالاتر می رود

یك كارشناس حوزه اوراسیا گفت: همكاری تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از آبان ماه سال جاری یك پله بالاتر خواهد رفت.

1401/06/27
|
10:45
|

«داریوش صفرنژاد» در برنامه روزنه شروع تازه رادیو اقتصاد افزود: جمهوری اسلامی بر ابر مصوبه مجلس شورای اسلامی در آبان ماه سه سال قبل طبق قراردادی بصورت رسمی به همكاری تجاری با این اتحادیه رو آورد.

وی همچنین اظهارداشت: این قرارداد سه ساله بود و مهلت قرارداد مزبور در آبان ماه سال جاری به اتمام می رسد.

این كارشناس حوزه اوراسیا گفت: همزمان با تمدید این موضوع همكاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا یك پله ارتقا و وارد تجارت آزاد با این اتحادیه می شود.

وی در ادامه با بیان اینكه مرحله بعد از این عضویت ناظر یا دائم در اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهد بود، افزود: ایران باید به عضویت دائم این اتحادیه درآید چون برای كشور بسیار مهم است.

صفرنژاد اضافه كرد: دو سال و نیمی كه كرونا برتجارت دنیا اعم از دو جانبه، بین المللی و منطقه ای سایه افكنده بود در همین دوران یك از جاهای كه ایران صادرات خیلی خوبی داشته كشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یعنی همسایگان شمالی بوده است.

وی اظهارداشت: طبق قراردادی كه با این كشورها بسته شده نزدیك به 1000 قلم كالا جمهوری اسلامی می تواند به ممالك مزبور صادرات و همینطور 500 قلم از این كشورها واردات داشته باشد.

این كارشناس حوزه اوراسیا ادامه داد: وقتی ایران وارد تجارت آزاد با این كشورها شود این 1000 قلم به بیش از 5000 قلم كالا ارتقا پیدا خواهد كرد.

دسترسی سریع
شروع تازه