شروع تازه شنبه الی پنج شنبه از ساعت 06:30 به مدت 110 دقیقه

رادیو اقتصاد

شروع تازه

موسی احمدزاده: كارآفرینی سنگ بنای توسعه آینده كشور/ توسعه و ترویج فرهنگ كارآفرینی در جامعه ضرورت دارد

یك كارشناس حوزه كسب و كار گفت: سنگ بنای توسعه آینده در كشور مقوله كار آفرینی است.

1401/05/22
|
18:04

«موسی احمدزاده» در برنامه شروع تازه رادیو اقتصاد افزود: كارآفرینی از محورهای اصلی رشد، توسعه و از نظر برنامه ریزی توسعه اقتصادی و توسعه پایدار دارای اهمیت بسیار زیادی است.

وی همچنین اظهارداشت: بطوركلی در ممالك مختلف دنیا به خصوص در كشورهای توسعه یافته فرهنگ كار آفرینی در سطح بسیار بالایی قرار دارد.

این كارشناس حوزه كسب و كار با تاكید بر توسعه و ترویج فرهنگ كارآفرینی در كشور گفت: بدون شك كارآفرینی نقش بسیار كلیدی در توسعه اقتصادی و پایدار همه جوامع دارد.

وی در ادامه ضمن اشاره به اینكه توسعه اقتصادی دنیای امروز برپایه نوآوری وخلاقیت و استفاده از دانش استوار است، افزود: كارآفرینی یكی از عناصر مهم توسعه اقتصاد بر پایه دانش محوری است.

احمدزاده اضافه كرد: جوانانی كه می خواهند از نبوغ خود استفاده كنند باید در فرآیند امور تسهیل گری صورت گیرد تا بتوانند از ایده های خود به درستی استفاده تا منجر به نوآوری، اشتغال و مواردی از این قبیل دركشور شود.

این كارشناس حوزه كسب و كار اظهارداشت: نداشتن منابع مالی، نبود فضای و اختیارات بهتر، موانع تسهیلات بانكی و غیره موجب می شود جوانان خلاق نتوانند از نبوغ خود به درستی استفاده كنند.

وی یادآورشد: برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در كشور باید به نحوی باشد كه ضمن بسترسازی مناسب بتوانند موانع و چالش های كارآفرینی را از جلوی پای جوانان خلاق بردارد.

دسترسی سریع
شروع تازه