شروع تازه شنبه الی پنج شنبه از ساعت 06:10 به مدت 100 دقیقه

رادیو اقتصاد

شروع تازه

حمیدرضا بابا مرادی: سلامت روح در گرو استفاده صحیح و مطلوب از مال حلال است

یك روانشناس و مشاور خانواده در خصوص رزق و روزی حلال گفت: سلامت روح در گرو استفاده صحیح و مطلوب از مال حلال است و بی توجهی به این موضوع عوارض و پیامدهای منفی و مخربی را برای انسان به وجود می آورد.

1401/05/16
|
12:28

«حمیدرضا بابا مرادی» در برنامه شروع تازه رادیو اقتصاد افزود: حلال به این معنا كه به كسی ظلم و اجحاف نشود و همینطور حق كسی از بین نرود اگر همه این موارد رعایت شود بدون شك پول مورد حصول و رزق و روزی كسب شده حلال و طیب و طاهر است.

وی همچنین ضمن اشاره به این جمله كه كسب روزی حلال از مهمترین دستورات اقتصادی اسلام است، اظهارداشت: رزق حلال نقش بسزایی در جسم و روح انسان دارد و بی‌توجهی به این مهم افزون بر عواقب اخروی، پیامدهای منفی و مخربی را برای روحیات و خلقیات انسان به‌وجود می‌آورد.

این روانشناس و مشاور خانواده گفت: بدون شك اگر منشا پول و روزی درست شود مقصد پول و روزی هم درست خواهد شد.

وی افزود: اگر كسی مراقب رزق و روزی خود باشدبه یقین پول منشا چنین شخصی صرف كارهای بیهوده و غیر لازم نمی شود.

بابامرادی اضافه كرد: بطور مسلم اگر رزق و روزی از طریق حلال كسب شود بدون شك این رزق و روزی در جای بی مصرفی مصرف نخواهد شد بلكه همیشه می گردد كه جای درست خود را پیدا كند.

وی اظهارداشت: اگر مال حرام و شبهه‌ناك وارد زندگی شود روح و روان انسان را بهم می ریزد و در مقابل اگر مال حلال وارد زندگی شود به انسان احساس كرامت، لطافت، نورانیت و به یك معنا حس خوبی می دهد.

این روانشناس و مشاور خانواده یادآورشد: كسب وكار حلال زمینه‌ ساز طاعات و عبادات و موجب تقویت دینداری، تحكیم خانواده، نورانیت دل و جان، افزایش رزق و بسیاری موارد می‌شود.

دسترسی سریع
شروع تازه